Tìm kiếm tin tức
Công tác Kế hoạch - Đầu tư
Để có số liệu tổng hợp, báo cáo Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị kính đề nghị Nhà đầu tư các dự án trên địa bàn Khu đô thị mới An Vân Dương và khu vực lân cận do Ban đang...
Các Nhà đầu tư/Chủ đầu tư thực hiện nội dung báo cáo tình hình thực hiện đầu tư dự án quý I/2017 và Kế hoạch thực hiện quý II/2017. Các nội dung báo cáo (theo file đính kèm). Xin gửi về Ban...
Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư dự án 6 tháng đầu năm 2016 và Kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2016.
Các Chủ Đầu tư thực hiện nội dung báo cáo tình hình thực hiện đầu tư dự án Quý IV/2015 và Kế hoạch thực hiện năm 2016 Các nội dung báo cáo (theo file đính kèm). Xin gửi về Ban trước ngày 25/12/2015 ...
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 973.955
Truy cập hiện tại 108