Tìm kiếm tin tức
Công tác quy hoạch - Kiến trúc và Xây dựng
Hồ sơ thiết kế kiến trúc mẫu nhà ở điển hình tại dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 thuộc khu E đô thị mới An Vân Dương
Hồ sơ thiết kế kiến trúc mẫu nhà ở điển hình tại dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 3 thuộc khu E đô thị mới An Vân Dương 
Hồ sơ thiết kế kiến trúc mẫu nhà ở điển hình tại khu tái định cư TĐ4 và Hồ sơ thiết kế kiến trúc mẫu nhà ở điển hình (bổ sung mẫu nhà 1 tầng) tại khu tái định cư TĐ1 đã được Sở Xây dựng phê duyệt tại các Quyết...
Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu TĐ4 thuộc khu B - Đô thị mới An Vân Dương được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 2151/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2015 với tổng mức đầu tư dự kiến là 38.173.799.000 đồng, nguồn vốn ngân sách tỉnh, thời gian thực hiện...
Dự án Chỉnh trang một phần khu đất CTR4 thuộc khu A – Khu đô thị mới An Vân Dương được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 2089/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2015 với tổng mức đầu tư dự kiến là 25.723.812.000 đồng, nguồn vốn ngân sách tỉnh,...
Dự án Đường mặt cắt 36m, nối từ đường Nguyễn Lộ Trạch đến đường ra sông Phát Lát nối dài được UBND tỉnh phê duyệt tại 1890/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2015 với tổng mức đầu tư dự kiến là 42.402.836.000 đồng, nguồn vốn ngân sách...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 913.067
Truy cập hiện tại 299