Tìm kiếm tin tức
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
84 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
76/NQ-CP15/07/202115/07/2021xNghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về việc Nghị quyết Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 (nội dung chi tiết văn bản đính kèm)
66/2021/NÐ-CP06/07/202120/08/2021xNghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều
62/2021/NÐ-CP29/06/202101/07/2021x- Nghị định 62/2021/NĐ-CP ban hành ngày 29/06/2021 Quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú - Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 và thay thế Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.
03/2021/TT-BNV29/06/202115/08/2021xThông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
48/2021/TT-BTC28/06/202115/08/2021xThông tư số 48/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2021 hướng dẫn biểu mẫu báo cáo giải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2021
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 688.046
Truy cập hiện tại 265