Tìm kiếm tin tức
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
116 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
50/2022/NÐ-CP02/08/202215/08/2022xNghị định số 50/2022/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập (văn bản kèm theo)
6/CÐ-UBND04/07/202204/07/2022xCông điện về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian 6 tháng cuối năm 2022
1437 /QÐ-UBND15/06/202215/06/2022xQuyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực xử lý đơn, lĩnh vực tiếp công dân thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế (chi tiết vui lòng tải các file đính kèm)
667/QÐ-TTg02/06/202202/06/2022xQuyết định Phê duyệt Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 - 2030
26/2022/TT-BTC11/05/202226/05/2022xThông tư số 26/2022/TT-BTC ngày 11/5/2022 của Bộ Tài chính
57/NQ-CP21/04/202221/04/2022xNghị quyết số 57/NQ-CP ngày 21/4/2022 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thiện thể chế liên kết vùng kinh tế - xã hội (chi tiết vui lòng xem file đính kèm)
10/2022/QÐ-UBND23/02/202205/03/2022xQuyết định Ban hành quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (chi tiết vui lòng tải file đính kèm)
91/QÐ-BTP24/01/202224/01/2022xQuyết định số 91/QĐ-BTP ngày 24/01/2022 của Bộ Tư pháp về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2021 (chi tiết vui lòng xem các văn bản đính kèm)
01/CT-UBND11/01/202211/01/2022xChỉ thị về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công
01/2022/TT-BTP04/01/202218/02/2022xThông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến (văn bản đính kèm)
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 973.955
Truy cập hiện tại 112