Tìm kiếm tin tức
Thông tin tuyên truyền
Ngày 28/03/2022 Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt, nghiên cứu thực hiện nội dung Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021, Quy định số 37 – QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng...
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thanh tra tỉnh tại công văn số 839/TTr-PCTN về việc tổ chức triển khai hưởng ứng Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng" Để hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham...
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại công văn số 7167/UBND-TĐKT ngày 11/08/2021 về việc triển khai các nội dung sau Hội nghị công bố trực tuyến chỉ số CCHC và sự phục vụ hành chính năm 2020.
Thực hiện Đề án chống thất thu thuế trong giao dịch chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 được phê duyệt theo Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, thời gian qua, các cơ quan chức...
Nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi số năm 2021. Ngày 26 tháng 7 năm 2021 Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 246/KH-UBND Đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức về chuyển đổi số năm 2021
Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân trong hoạt động bảo vệ môi trường.
Luật này quy định về hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; quyền và nghĩa vụ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Từ ngày 1-7-2021, Luật Cư trú số 68/2020/QH14 sẽ chính thức có hiệu lực.
1. Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 7 năm 2020. Nghị định này thay thế Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch...
1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2021. 2. Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm, Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi,...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 913.067
Truy cập hiện tại 266