Tìm kiếm tin tức
Thông tin tuyên truyền
Ngày 27/10/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 76/2016/QĐ-UBND về việc quy định tiêu chí ưu tiên do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định để lựa chọn đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa...
Hưởng ứng và tham gia bình chọn thành phố Huế là thành phố Xanh Quốc tế năm 2016 (từ ngày 26/4/2016 đến ngày 19/6/2016)
Phổ biến các văn bản Luật mới có hiệu lực năm 2016
Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung số 01/2007/QH12 ngày 04/08/2007 và số 27/2012/QH13 ngày 23/11/2012 về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng 2005; Căn cứ Nghị quyết...
Thông báo tuyển dụng viên chức, lao động Hợp đồng (đợt 1) năm 2016
Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo kết quả trúng tuyển cán bộ viên chức năm 2015 của Ban, có 03 hồ sơ trúng tuyển (có danh sách kèm theo).
Thông báo tuyển dụng
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 620.637
Truy cập hiện tại 9