Tìm kiếm tin tức
Thông báo mời sơ tuyển dự án Khu Ở - Thương mại OTM3 và Khu công viên vui chơi giải trí CX3 thuộc Khu A – Đô thị mới An Vân Dương.
Ngày cập nhật 17/07/2019

1. Tên bên mời thầu: Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Nội dung chính của dự án:

- Tên dự án: Khu Ở - Thương mại OTM3 và Khu công viên vui chơi giải trí CX3 thuộc Khu A – Đô thị mới An Vân Dương.

- Tên và địa điểm quỹ đất, khu đất dự kiến thực hiện dự án: Phường An Đông, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Tổng diện tích sử dụng đất: Khoảng 22,31 ha.

- Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án: 4.649.411 triệu đồng. Trong đó:

+ Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng): 4.604.528 triệu đồng.

+ Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (bao gồm chi phí hỗ trợ, tái định cư): 44.913 triệu đồng.

- Mục tiêu của dự án:

+ Cụ thể hoá và từng bước hoàn thiện đồ án quy hoạch chung Khu đô thị mới An Vân Dương nói chung và Khu A - Đô thị mới An Vân Dương nói riêng; góp phần làm thay đổi diện mạo khu vực thuộc địa bàn phường An Đông, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Đầu tư đấu nối hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực và hình thành nên khu ở kết hợp khu thương mại dịch vụ cao cấp.

+ Hình thành khu công viên vui chơi giải trí cấp thành phố, đáp ứng nhu cầu về vui chơi giải trí của người dân và khách du lịch, bổ sung một số các thiết chế còn thiếu của khu đô thị. Qua đó tạo doanh thu cho doanh nghiệp thực hiện dự án.

+ Tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương lân cận xung quanh khu vực dự án, nhất là tạo công ăn việc làm cho người lao động trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thành dự án.

3. Hình thức: Sơ tuyển quốc tế.

4. Thời gian phát hành HSMST: từ ngày 25 tháng 7 năm 2019 đến trước thời điểm đóng thầu ngày 28 tháng 8 năm 2019 (trong giờ làm việc hành chính).

5. Địa điểm phát hành HSMST: Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế tại Lô I25-I26-I27 khu Đô thị mới Đông Nam Thủy An, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế (Số điện thoại: +84 0234-3833128 hoặc +84 0234-3817133; Số fax: +84 0234-3822996).

6. Giá bán 01 bộ HSMST: 10.000.000 đồng.

7. Thời điểm đóng thầu: vào lúc 08 giờ 30, ngày 28 tháng 8 năm 2019.

8. Thời điểm mở thầu: vào lúc 09 giờ 00, ngày 28 tháng 8 năm 2019.

 

Tập tin đính kèm:
Phòng Đầu tư Phát triển
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.231.577
Truy cập hiện tại 26