Tìm kiếm tin tức
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất Khu đô thị phía Đông đường Thủy Dương - Thuận An, thuộc Khu E - Đô thị mới An Vân Dương
Ngày cập nhật 05/07/2019

Ngày 29/06/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1523/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất Khu đô thị phía Đông đường Thủy Dương – Thuận An, thuộc Khu E - Đô thị mới An Vân Dương với một số nội dung chính sau đây:

1. Tên dự án: Khu đô thị phía Đông đường Thủy Dương – Thuận An, thuộc Khu E - Đô thị mới An Vân Dương.

2. Địa điểm thực hiện: Phường An Đông, thành phố Huế và xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Diện tích: Khoảng 23,53 ha.

4. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) (m1): 1.742.927.000.000 đồng.

Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (m2): 42.310.000.000 đồng.

Giá sàn (m1+m2): 1.785.237.000.000 đồng.

5. Cơ chế tài chính, hình thức bảo đảm đầu tư của Nhà nước để hỗ trợ việc thực hiện dự án: Áp dụng cơ chế tài chính đối với dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

6. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu rộng rãi trong nước. Nhà đầu tư được tham gia là nhà đầu tư trúng sơ tuyển theo Quyết định số 1266/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Phương thức lựa chọn nhà đầu tư: Một giai đoạn hai túi hồ sơ (theo quy định tại tiết b, khoản 1, Điều 29 của Luật Đấu thầu).

8. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư: Quý III năm 2019.

9. Loại hợp đồng: Hợp đồng thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

10. Thời gian thực hiện hợp đồng: Không quá 84 tháng, trong đó thời gian hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật không quá 36 tháng. Thời điểm tính tiến độ đầu tư: được tính từ ngày bàn giao mặt bằng đạt 75% tổng diện tích đất dự án cho nhà đầu.

(Chi tiết xem tại file đính kèm)

 

Tập tin đính kèm:
Phòng Đầu tư Phát triển
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.103.767
Truy cập hiện tại 246