Tìm kiếm tin tức
Kết quả sơ tuyển lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất Chợ Du lịch Huế
Ngày cập nhật 11/06/2019

Ngày 08/6/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1387/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất Chợ Du lịch Huế. 

 

Ban Quản lý Khu vực Phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế (Bên mời thầu) xin thông báo kết quả sơ tuyển lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất Chợ du lịch Huế với danh sách ngắn có nội dung sau:

Danh sách ngắn (Danh sách nhà đầu tư trúng sơ tuyển):

STT

Tên dự án

Bộ, ngành/ UBND cấp tỉnh thực hiện dự án

Quyết định phê duyệt danh sách ngắn

Tên nhà đầu tư/

liên danh

Địa chỉ của nhà đầu tư

Nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà đầu tư đăng ký hoạt động

1

Chợ Du lịch Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 08/6/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế do Chủ tịch Phan Ngọc Thọ ký.

Công ty Cổ phần My Way Huế (Quốc tịch Việt Nam)

Tầng 10, tòa nhà HCC, 28 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam.

Việt Nam

(Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 08/6/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế: Chi tiết xem tại file đính kèm).

 

Tập tin đính kèm:
Phòng Đầu tư Phát triển
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.229.290
Truy cập hiện tại 6