Tìm kiếm tin tức
QĐ phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất Khu đô thị phía Đông đường Thủy Dương – Thuận An thuộc Khu E - Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 28/05/2019

 

     Ngày 24/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1266/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất Khu đô thị phía Đông đường Thủy Dương – Thuận An, thuộc Khu E - Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế với một số nội dung chính như sau:

     Điều 1. Phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất Khu đô thị phía Đông đường Thủy Dương – Thuận An, thuộc Khu E - Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế với nội dung chủ yếu như sau:

     Danh sách nhà đầu tư đáp ứng kết quả sơ tuyển:

    - Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng và đô thị VINACONEX - Công ty Cổ phần Xây dựng số 3.

    - Công ty Cổ phần VIMECO.

     Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

     Điều 3. Ban Quản lý Khu vực Phát triển đô thị (Bên mời thầu) có trách nhiệm cung cấp thông tin về kết quả sơ tuyển và lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều 75, Luật Đấu thầu.

(Chi tiết xem tại file đính kèm.)

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.103.589
Truy cập hiện tại 217