Tìm kiếm tin tức
Làm rõ Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất Khu dân cư tại khu quy hoạch LK8, LK9, CX11 và CC5, thuộc Khu A - Đô thị mới An Vân Dương
Ngày cập nhật 28/05/2019

Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế (Bên mời thầu) đã phát hành Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất Khu dân cư tại khu quy hoạch LK8, LK9, CX11 và CC5, thuộc Khu A - Đô thị mới An Vân Dương (HSMST) từ  ngày  09/5/2019 và sẽ đóng thầu vào lúc 8 giờ 30 ngày 10/6/2019.

Ngày 23/5/2019, Bên mời thầu có nhận được Văn bản của một Nhà đầu tư về việc làm rõ HSMST. Theo đó, Nhà đầu tư này đề nghị làm rõ sự sai khác số liệu các chỉ tiêu quy hoạch khu quy hoạch LK8, LK9, CX11 và CC5 giữa Phần 2 của HSMST về “Mô tả Dự án”, Mục 8 – Chỉ tiêu quy hoạch và “Bản vẽ ranh giới Dự án Khu dân cư tại khu quy hoạch LK8, LK9, CX11 và CC5, thuộc Khu A - Đô thị mới An Vân Dương” kèm theo hồ sơ.

Nay, Bên mời thầu xin được làm rõ HSMST như sau: Bản vẽ ranh giới Dự án Khu dân cư tại khu quy hoạch LK8, LK9, CX11 và CC5, thuộc Khu A - Đô thị mới An Vân Dương chỉ nhằm mục đích để xác định ranh giới và phạm vi thực hiện dự án thêm phần trực quan. Bên mời thầu ghi nhận có thiếu sót trong quá trình biên tập Bản vẽ ranh giới này và mong nhận được sự cảm thông của các Nhà đầu tư. Đề nghị các Nhà đầu tư căn cứ chỉ tiêu quy hoạch trong phần mô tả Dự án tại Mục 8 – Chỉ tiêu quy hoạch (được xác định theo Bản vẽ Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu A, thuộc Khu Đô thị mới An Vân Dương được phê duyệt phát hành kèm theo HSMST) để làm cơ sở tính toán lập Hồ sơ dự sơ tuyển.

(Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị đã có Văn bản làm rõ số 603/BQLKV-ĐTPT ngày 27/5/2019 gửi đến các Nhà Đầu tư mua Hồ sơ mời sơ tuyển dự án trên. Chi tiết Văn bản tại file đính kèm).

Tập tin đính kèm:
Phòng Đầu tư Phát triển
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.229.289
Truy cập hiện tại 5