Tìm kiếm tin tức
Thông báo mời sơ tuyển Dự án Khu dân cư tại khu quy hoạch LK8, LK9, CX11 và CC5, thuộc Khu A - Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 25/04/2019

Bên mời thầu: Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế

Tên dự án: Khu dân cư tại khu quy hoạch LK8, LK9, CX11 và CC5, thuộc Khu A - Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tổng chi phí thực hiện dự án: 267.476.000.000 đồng

Tên và địa điểm quỹ đất, khu đất dự kiến thực hiện dự án: Phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Diện tích đất sử dụng cho dự án: 4,33 ha

Thời gian phát hành HSMST: Từ 09/5/2019 07:00 đến 10/6/2019 08:30

Địa điểm phát hành HSMST: Văn phòng Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế: Lô I25-I26-I27 khu Đô thị mới Đông Nam Thủy An, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Thời điểm mở sơ tuyển: 10/6/2019  09:00

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế

Mục tiêu của dự án: - Chỉnh trang đô thị và khai thác có hiệu quả các quỹ đất nông nghiệp trồng lúa xen ghép trong khu dân cư hiện hữu; Đầu tư đấu nối hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực và hình thành nên khu dân cư mới khang trang.

- Hình thành khu công viên cây xanh và Trường Mầm non, đáp ứng nhu cầu về sinh hoạt cộng đồng và nhu cầu học tập của trẻ mầm non của khu đô thị. Qua đó tạo doanh thu cho doanh nghiệp thực hiện dự án.

…………………………

Name of procuring entity: Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên HUế

 Huế

Type of notice: Real Announcement

Project name: Residential area in planning area LK8, LK9, CX11 and CC5, under Zone A - An Van Duong New Urban Area, Thua Thien Hue province

Total project implementation price: 267.476.000.000 đồng

Name and address of land: Xuan Phú Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province

Used Land superficies: 4,33 ha

Time of selling bidding document: Từ 09/5/2019 07:00 đến 10/6/2019 08:30

Place of selling bidding document: Office of the Management Board of Urban Development Areas: Lot I25-I26-I27 South East Thuy An new urban area, Thuy Duong ward, Huong Thuy town, Thua Thien Hue province

Bid openning time: 10/6/2019  09:00

Project objective: - Urban embellishment and effective exploitation of agricultural land for rice cultivation in existing residential areas; Investing in complete connection of technical infrastructure system in the area and forming a new residential area.

- Form a new urban area with  green parks and preschools, meeting the demand for community activities and learning needs of preschool’s children in the Urban area. Thereby creating revenue for enterprises implementing projects.

 

Tập tin đính kèm:
Phòng Đầu tư phát triển
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.103.529
Truy cập hiện tại 205