Tìm kiếm tin tức
Thông báo mời sơ tuyển Dự án Khu đô thị phía Đông đường Thủy Dương – Thuận An, thuộc Khu E - Đô thị mới An vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 28/02/2019

Bên mời thầu: Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế

Tên dự án: Khu đô thị phía Đông đường Thủy Dương – Thuận An, thuộc Khu E - Đô thị mới An vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tổng chi phí thực hiện dự án: 1.785.237.000.000 đồng

Diện tích đất sử dụng cho dự án: 23,53 ha 

Thời gian phát hành HSMST: Từ 07/03/2019 07:00 đến 08/04/2019 08:30

Địa điểm phát hành HSMST: Văn phòng Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế: Lô I25-I26-I27 khu Đô thị mới Đông Nam Thủy An, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Thời điểm mở sơ tuyển: 08/04/2019 09:00

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế 

Mục tiêu của dự án: Hình thành khu đô thị mới với các thiết chế hạ tầng xã hội, đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người dân và nhu cầu thương mại dịch vụ của khu đô thị, hỗ trợ phát triển của khu A. Qua đó tạo doanh thu cho doanh nghiệp thực hiện dự án. - Tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương lân cận xung quanh khu vực dự án, nhất là tạo công ăn việc làm cho người lao động trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thành dự án. 

.......................................................................................................................

Name of procuring entity: Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế

 Project name: Urban Area in the East of Thuy Duong - Thuan An Road, under Zone E - An Van Duong New Urban Area, Thua Thien Hue province

Total project implementation price: 1.785.237.000.000 VND

Name and address of land: An Dong Ward, Hue City and Thuy Duong Ward, Huong Thuy Town, Thua Thien Hue Province

Used Land superficies: 23,53 ha

Time of selling bidding document: From 07/03/2019 07:00 To 08/04/2019 08:30

Place of selling bidding document:Office of the Management Board of Urban Development Areas: Lot I25-I26-I27 South East Thuy An new urban area, Thuy Duong ward, Huong Thuy town, Thua Thien Hue province

Bid openning time: 08/04/2019 09:00

Project objective: Form a new urban area with social infrastructure institutions, meeting the demand for housing of the people and the commercial and service needs of the urban area and development of Zone A. Thereby creating revenue for enterprises implementing projects. - Create a driving force for socio-economic development for neighboring localities around the project area, especially create jobs for workers during the implementation and completion of the project.

 

Phòng Đầu tư phát triển
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.103.804
Truy cập hiện tại 244