Tìm kiếm tin tức
Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 30/01/2018

     Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao nhiệm vụ làm Bên mời thầu để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thực hiện Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế và theo quy định của Luật Đấu thầu, Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị xin thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế với các nội dung sau đây:

1. Tên bên mời thầu: Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Nội dung chính của dự án:

- Tên dự án: Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Loại dự án: Không thuộc Nhóm C

- Địa điểm dự kiến thực hiện dự án: Xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Thời gian dự kiến thực hiện dự án: 24 tháng.

- Tổng vốn đầu tư dự kiến: Tối thiểu 1000 tỷ (Một nghìn tỷ) VND.

- Mục tiêu của dự án:

+ Cụ thể hóa các nội dung Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch chuyên ngành khác có liên quan;

+ Đáp ứng nhu cầu xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh theo từng giai đoạn;

+ Sử dụng các công nghệ tiên tiến, hạn chế chôn lấp nhằm tiết kiệm tài nguyên đất, kinh phí xây dựng và giảm thiểu ô nhiễm môi trường;

+ Tạo điều kiện khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia vào việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn;

+ Phục vụ cho việc xử lý rác sinh hoạt cho các huyện Phú Lộc, Phú Vang, thị xã Hương Thủy và thành phố Huế;

- Loại hợp đồng: Hợp đồng cung cấp dịch vụ (xử lý rác thài sinh hoạt).

- Vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án (nếu có): Nhà nước hỗ trợ đầu tư các công trình HTKT ngoài hàng rào, bao gồm: Đường giao thông, hệ thống cấp điện, cấp nước sinh hoạt.

3. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu hạn chế, bao gồm các Nhà đầu tư/nhà sản xuất có tên sau (theo Quyết định số 2773/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế):

- Công ty China Everbright Intenational Limited.

- Công ty Hitachi Zosen Corporation.

- Công ty China ENFI Engineering  Corporation.

- Công ty Keppel Seghers PTE.LTD.

4. Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu (HSMT): từ 08 giờ 30, ngày 02 tháng 02 năm 2018 đến trước 08 giờ 30, ngày 26 tháng 3 năm 2018 (trong giờ làm việc hành chính).

 5. Địa điểm phát hành HSMT Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Giá bán  01 bộ HSMT: 20.000.000 (hai mươi triệu) VND

7. Bảo đảm dự thầu: 5.000.000.000 (năm tỷ) VND. Theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc.

8. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30, ngày 26 tháng 3 năm 2018.

9. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30, ngày 26 tháng 3 năm 2018.

Phòng Đầu tư phát triển
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.103.632
Truy cập hiện tại 225