Tìm kiếm tin tức
Phê duyệt danh sách ngắn và kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 08/12/2017

     Ngày 27/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2773/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách ngắn và kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

     Liên quan đến công tác lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 27/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2773/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách ngắn và kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế với một số nội dung chính như sau: 

     Điều 1. Phê duyệt danh sách ngắn các Nhà đầu tư/nhà sản xuất đã tham gia trong bước lựa chọn công nghệ có hồ sơ quan tâm hợp lệ và có cùng công nghệ Đốt rác - Phát điện bằng lò đốt dạng ghi đa cấp, bao gồm các Nhà đầu tư/nhà sản xuất có tên sau:

1.  Công ty China Everbright Intenational Limited.

2.  Công ty Hitachi Zosen Corporation.

3.  Công ty China ENFI Engineering  Corporation.

4.  Công ty Keppel Seghers PTE.LTD.

     Điều 2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư Nhà máy xử lý rác thải tại xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy với nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án: Tối thiểu 1.000 tỷ đồng.

3. Hình thức bảo đảm đầu tư của Nhà nước để hỗ trợ việc thực hiện dự án: Nhà nước hỗ trợ đầu tư hệ thống đường giao thông, cấp điện, cấp nước đến hàng rào dự án.

4. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu hạn chế.

5. Phương thức lựa chọn nhà đầu tư: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư: Tháng 12 năm 2017.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng cung cấp dịch vụ.

8. Thời gian hoạt động dự án: Không quá 25 năm, trong đó thời gian hoàn thành đầu tư xây dựng dự án không quá 24 tháng kể từ ngày được lựa chọn đến khi hoàn thành đưa nhà máy vào vận hành khai thác.

(Chi tiết xem tại file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Phòng Đầu tư phát triển
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.103.679
Truy cập hiện tại 235