Tìm kiếm tin tức
QĐ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất Mở rộng, chỉnh trang khu vực phía Nam dự án Khu văn phòng và nhà ở tại lô LK2 thuộc Khu A – ĐTM An Vân Dương
Ngày cập nhật 13/07/2017

Ngày 06/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1523/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất Mở rộng, chỉnh trang khu vực phía Nam dự án Khu văn phòng và nhà ở tại lô LK2 thuộc Khu A – Đô thị mới An Vân Dương với một số nội dung chính sau đây:

1. Tên dự án: Mở rộng, chỉnh trang khu vực phía Nam dự án Khu văn phòng và nhà ở tại lô LK2 thuộc Khu A – Đô thị mới An Vân Dương.

2. Địa điểm thực hiện: Khu đất thực hiện dự án thuộc Khu A - Đô thị mới An Vân Dương có phạm vi ranh giới cụ thể như sau:

- Phía Bắc giáp khu đất dự án Khu văn phòng và nhà ở tại lô LK2 (dự án The Manor Crow Huế);

- Phía Đông giáp khu đất Trụ sở Cục thuế Thừa Thiên Huế (khu CC3);

- Phía Tây giáp khu đất dự án The Manor Crow Huế và sông Phát Lát;

- Phía Nam giáp khu đất chỉnh trang CTR5.

3. Diện tích, quy mô và chức năng khu đất: Tổng diện tích khu đất dự án khoảng 8.961m2. Quy mô, chức năng các khu đất như sau:

- Đất giao thông: 3.349 m2.

- Lô LK2: đất ở liền kề, diện tích 4.063 m2, chiều cao tầng ≤ 4 tầng, mật độ xây dựng ≤ 60%.

- Lô TĐC3: đất ở tái định cư, diện tích 894 m2, chiều cao tầng ≤ 4 tầng, mật độ xây dựng ≤ 80%.

- Lô TIN: đất tín ngưỡng, diện tích 655 m2, chiều cao tầng ≤ 2 tầng, mật độ xây dựng ≤ 40%.

4. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án:

- Chi phí thực hiện dự án không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng: 30 tỷ đồng.

- Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng: 9,1 tỷ đồng.

- Tổng cộng: 39,1 tỷ đồng.

5. Cơ chế tài chính, hình thức bảo đảm đầu tư của Nhà nước để hỗ trợ việc thực hiện dự án: Áp dụng cơ chế tài chính đối với dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định pháp luật hiện hành.

6. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu rộng rãi trong nước (không sơ tuyển).

7. Phương thức lựa chọn nhà đầu tư: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

8. Loại hợp đồng: Hợp đồng thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

9. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư: Quý III năm 2017.

10. Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 năm.

(Chi tiết xem tại file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Phòng Đầu tư phát triển
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.103.674
Truy cập hiện tại 231