Tìm kiếm tin tức
Thông báo mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Đường Dương Văn An nối dài đến Khu đô thị mới An Văn Dương theo hình thức hợp đồng BT.
Ngày cập nhật 07/07/2017

The invitation for pre-qualification of investors to implement PPP projects - Extension of Duong Van An road to connect with An Van Duong new urban area in the form of BT contract.

Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế (Bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Đường Dương Văn An nối dài đến Khu đô thị mới An Văn Dương theo hình thức hợp đồng BT.

Bên mời thầu mời tất cả các nhà đầu tư có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư nêu trên.

Nhà đầu tư có nguyện vọng tham gia sơ tuyển có thể tìm hiểu thông tin chi tiết về dự án và sẽ được mua một bộ Hồ sơ mời sơ tuyển hoàn chỉnh với giá là 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) tại Văn phòng Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế: Lô I25-I26-I27 khu Đô thị mới Đông Nam Thủy An, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế (Số điện thoại: +84 0234-3833128 hoặc +84 0234-3817133; Số fax: +84 0234-3822996).

Thời gian phát hành hồ sơ mời sơ tuyển: từ ngày 07 tháng 7 năm 2017 đến trước thời điểm đóng thầu 08 giờ 30, ngày 08 tháng 8 năm 2017 (trong giờ làm việc hành chính).

Thời gian đóng thầu: vào lúc 08 giờ 30, ngày 08 tháng 8 năm 2017.

Thời gian mở thầu: vào lúc 09 giờ 00, ngày 08 tháng 8 năm 2017 tại Văn phòng Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế: Lô I25-I26-I27 khu Đô thị mới Đông Nam Thủy An, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

(Chi tiết xem tại file đính kèm).

.....................................................................

The Management Board of Urban Development Areas of Thua Thien Hue province (Procuring entity) is seleting suitable investor for Extension of Duong Van An road to connect with An Van Duong new urban area in the form of BT contract. The procuring entity announce the invitation for pre-qualification of investors to implement PPP projects with the following contents:

1. Name of procuring entity: Management Board of Urban Development Areas of Thua Thien Hue province.

2. Main content of the project:

- Project name: Extension of Duong Van An road to connect with An Van Duong new urban area in the form of BT contract.

- Project group: Goup C □ Not group C □

- Planning place of project implementation: Xuan Phu Ward, Hue city, Thua Thien Hue province.

- Estimated implementation period: 03 years.

- Total investment funds/Total estimation: 110.371.000.000 VND.

- Project objective:

+ Gradually perfecting the city's transportation network, especially the road connecting the center of Hue city with An Van Duong new urban area, providing transportation between Hue city and the new urban area and vice versa; improving transportation capacity of Le Qui Don - Duong Van An - Vo Nguyen Giap roads, reducing load for inner city roads in the area;

+ Create opportunities for promoting local socio-economic development, ensure transportation security and safety and gradually finalizing the roads to the west of An Van Duong new urban area conneting with Hue city.

- Project's components: None

- Type contract: Build-Transfer (BT).

- Government investment funds:  none

3. Method: International  pre-qualification.

4. Time of selling bidding document: From July 07, 2017 to before the bid closing time 08:30, August 08, 2017 (during office hours).

5. Place of selling bidding document: Management Board of Urban Development Areas: Lot I25-I26-I27 South East Thuy An new urban area, Thuy Duong ward, Huong Thuy town, Thua Thien Hue province (Tel: +84 0234-3833128 or +84 0234-3817133; Fax: +84 0234-3822996).

6. Price: 10.000.000 đồng.

7. Bid closing time: 08:30 AM, August 08, 2017

8. Bid opening time: 09:00 AM, August 08, 2017.

 

Tập tin đính kèm:
Phòng Đầu tư phát triển
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.103.586
Truy cập hiện tại 219