Tìm kiếm tin tức
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Đường mặt cắt 36m và đường mặt cắt 19,5m của Khu phức hợp Thủy Vân GĐ1, khu B - Đô thị mới An Vân Dương theo hình thức hợp đồng BT
Ngày cập nhật 29/06/2017

      Ngày 27/06/2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1434/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án  Đường mặt cắt 36m và đường mặt cắt 19,5m của Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1, khu B - Đô thị mới An Vân Dương theo hình thức hợp đồng  Xây dựng – Chuyển giao (hợp đồng BT) với một số nội dung chính sau đây:

1. Tên dự án: Đường mặt cắt 36m và đường mặt cắt 19,5m của Khu phức hợp Thủy Vân giai đoạn 1, khu B Đô thị mới An Vân Dương .

2. Tổng mức đầu tư dự án: 33.296 triệu đồng.

3. Cơ chế tài chính, hình thức bảo đảm đầu tư của Nhà nước để hỗ trợ việc thực hiện dự án: Nhà đầu tư bố trí kinh phí để thực hiện dự án. Nhà nước thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất. Nguyên tắc thanh toán theo quy định tại Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng các công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao, Thông tư số 183/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư Xây dựng - Chuyển giao quy định tại Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

4. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà đầu tư: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư: Quý III năm 2017.

7. Loại hợp đồng dự án: Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (hợp đồng BT).

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 02 năm.

(Chi tiết xem file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Hoàng Thảo My
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.103.481
Truy cập hiện tại 199