Tìm kiếm tin tức
THÔNG BÁO: đấu giá tài sản
Ngày cập nhật 17/06/2020
Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký hợp đồng với Công ty Đấu giá Hợp danh Chuổi giá trị 
để tổ chức thực hiện đấu giá tài sản xe ô tô hiệu Toyota, loại Zace, biển số 75C-3619
 (Có Thông báo số 225/TB-DVĐG ngày 15/6/2020 kèm theo).
Thời gian niêm yết, công khai: kể từ ngày ban hành Thông báo đến 17 giờ 00 ngày 01/7/2020.
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 608.245
Truy cập hiện tại 105