Tìm kiếm tin tức
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu A – Đô thị mới An Vân Dương đối với khu đất có ký hiệu CC4
Ngày cập nhật 14/04/2020

Ngày 07/4/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 901/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu A - Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đối với khu đât có ký hiệu CC4 với những nội dung chính sau đây:

1. Vị trí khu đất: Khu đất có ký hiệu CC4 thuộc Khu A – Đô thị mới An Vân Dương thuộc phường Xuân Phú, thành phố Huế; có phạm vi giới hạn như sau:

- Phía Bắc và Tây giáp tuyến đường quy hoạch có lộ giới 19,5m;

- Phía Nam giáp đường Tố Hữu;

- Phía Đông giáp tuyến đường quy hoạch có lộ giới 36,0m.

2. Quy mô diện tích: Khu đất điều chỉnh có diện tích khoảng 32.175m2.

 3. Quy hoạch được duyệt: Theo Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 21/02/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phân khu Khu A - Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế; Khu đất ký hiệu CC4 có định hướng quy hoạch chức sử dụng đất là đất công trình công cộng.       

 

4. Nội dung điều chỉnh quy hoạch:  Điều chỉnh khu đất có ký hiệu CC4 thuộc Khu A – Đô thị mới An Vân Dương thành các phân khu có chức năng sử dụng đất, cụ thể như sau:

- Khu đất có ký hiệu CNTT với chức năng sử dụng đất là đất công nghệ thông tin, gồm các thông số quy hoạch:

+ Diện tích: 10.903m2;

+ Tầng cao công trình: ≤ 15 tầng;

+ Mật độ xây dựng: ≤ 40%;

+ Chỉ giới xây dựng: Lùi ≥ 10,0m so với chỉ giới đường đỏ đối với các tuyến đường.

- Khu đất có ký hiệu OTM14 với chức năng sử dụng đất là đất thương mại dịch vụ kết hợp ở, gồm các thông số quy hoạch:

+ Diện tích: 2.828m2;

+ Tầng cao công trình: ≤ 07 tầng;

+ Mật độ xây dựng: ≤ 60%;

+ Chỉ giới xây dựng: Lùi ≥ 6,0m so với chỉ giới đường đỏ đường Tố Hữu; Lùi ≥ 4,0m so với chỉ giới đường đỏ đối với các tuyến đường còn lại.

- Khu đất có ký hiệu LK15 với chức năng sử dụng đất là đất ở liền kế, gồm các thông số quy hoạch:

+ Diện tích: 10.214m2;

+ Tầng cao công trình: ≤ 05 tầng;

+ Mật độ xây dựng: ≤ 80%.

+ Chỉ giới xây dựng: Lùi ≥ 4,0m so với chỉ giới đường đỏ đối với các tuyến đường còn lại.

- Khu đất có ký hiệu TĐC6 với chức năng sử dụng đất là đất ở tái định cư, gồm các thông số quy hoạch:

+ Diện tích: 5.230m2;

+ Tầng cao công trìn: ≤ 05 tầng;

+ Mật độ xây dựng: ≤ 80%;

+ Chỉ giới xây dựng: Lùi ≥ 4,0m so với chỉ giới đường đỏ đối với các tuyến đường còn lại.

- Khu đất có ký hiệu CHC4 với chức năng sử dụng đất là đất ở chung cư, gồm các thông số quy hoạch:

+ Diện tích: 3.000m2;

+ Tầng cao công trình: ≤ 14 tầng;

+ Mật độ xây dựng: ≤ 60%;

+ Chỉ giới xây dựng: Lùi ≥ 10,0m so với chỉ giới đường đỏ đối với các tuyến đường.

Nội dung chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
Phan Đình Minh Nhật
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 736.765
Truy cập hiện tại 57