Tìm kiếm tin tức
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu A – Đô thị mới An Vân Dương đối với khu đất CX1, CX2, OTM5, OTM6 và khu vực nút giao vòng xuyến tuyến đường Võ Nguyên Giáp và đường Tố Hữu
Ngày cập nhật 28/05/2020

  Ngày 22/01/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 279/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu A – Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đối với các khu đất có ký hiệu CX1, CX2, OTM5, OTM6 và khu vực nút giao vòng xuyến tuyến đường Võ Nguyên Giáp và đường Tố Hữu, cụ thể như sau (đính kèm Quyết định và bản vẽ điều chỉnh quy hoạch):

1. Ranh giới khu đất điều chỉnh quy hoạch:

- Phía Bắc giáp sông Như Ý và dự án Văn phòng làm việc một số cơ quan đơn vị thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Phía Nam giáp đường Tố Hữu và khu đất có ký hiệu CX9;

- Phía Đông giáp sông Như Ý và đường Võ Nguyên Giáp;

- Phía Tây giáp đường Võ Nguyên Giáp và các khu đất có ký hiệu CC2, TM-DV1, TDC4 và CTR6.

2. Quy mô điều chỉnh: Khoảng 29,86 ha.

3. Nội dung điều chỉnh quy hoạch:

- Điều chỉnh chức năng sử dụng đất khu đất có ký hiệu CX1 từ đất công viên cây xanh thành đất ở chỉnh trang với ký hiệu CTR20;

- Điều chỉnh một phần khu đất CX2 (phần hiện trạng dân cư hiện hữu dọc sông Như Ý) từ chức năng đất công viên cây xanh thành đất ở chỉnh trang với ký hiệu CTR21; Bổ sung thêm quỹ đất công cộng có ký hiệu CC12 với quy mô khoảng 4.525m2 tiếp giáp khu vực dân cư hiện hữu; Bổ sung thêm quỹ đất ở liền kề có ký hiệu LK16 với quy mô khoảng 11.003m2 tiếp giáp khu dân cư hiện hữu; Bổ sung thêm tuyến đường có lộ giới 13,5m (3,0m+7,5m+3,0m) trước các khu đất có ký hiệu CC12 và LK16 nêu trên;

- Điều chỉnh tầng cao khu đất có ký hiệu OTM6 từ tầng cao tối đa 17 tầng thành tầng cao tối đa 25 tầng;

- Điều chỉnh chức năng sử dụng đất khu đất có ký hiệu OTM5 từ chức năng đất Dịch vụ thương mại + Ở thành chức năng đất ở liền kề có ký hiệu LK17 và điều chỉnh tầng cao công trình từ tối đa 17 tầng thành tối đa 05 tầng;

- Bổ sung cầu đi bộ trên không tại nút giao vòng xuyến đường Võ Nguyên Giáp và đường Tố Hữu nhằm mục đích kết nối các công trình cao tầng xung quanh; Chiều rộng cầu đi bộ bình quân khoảng 25m; Tổng diện tích sàn cầu đi bộ trên không khoảng 14.500m2 và được sử dụng khoảng 50% để khai thác dịch vụ - thương mại.

4. Cơ cấu sử dụng đất điều chỉnh (cục bộ):

TT

Loại đất


 hiệu

Quy hoạch
 1/2000 Khu A

Quy hoạch
 điều chỉnh cục bộ

Diện tích
(ha)

Tỷ lệ
 (%)

Diện tích
(ha)

Tỷ lệ
(%)

1

Đất ở thấp tầng

LK

0,00

0,00

2,28

7,64

2

Đất Thương mại dịch vụ

TM-DV

3,54

11,86

3,54

11,85

3

Đất Dịch vụ thương mại +ở

OTM

11,24

37,64

10,06

33,69

4

Đất công trình công cộng

 CC

0,00

0,00

0,45

1,51

5

Đất cây xanh, công viên

CX

9,01

30,17

3,09

10,35

6

Đất giao thông

-

6,07

20,33

6,53

21,87

7

Đất ở chỉnh trang

CTR

0,00

0,00

3,91

13,09

Tổng cộng

 

29,86

100,00

29,86

100,00

          5. Các chỉ tiêu kiến trúc, quy hoạch:

a) Mật độ xây dựng:

   - Đối với đất ở liền kế (LK16, LK17): ≤ 60%;

   - Đối với đất thương mại, dịch vụ (TM-DV4 ): ≤ 50%;

   - Đối với đất Dịch vụ thương mại + Ở (OTM4, OTM6):  ≤ 50%. Trong đó, mật độ xây dựng khối đế ≤ 50% và mật độ xây dựng khối tháp ≤ 40%;

   - Đối với đất công trình công cộng (CC12): ≤ 40%;

   - Đối với đất ở chỉnh trang (CTR20, CTR21): ≤ 60%;

   - Đối với đất công viên cây xanh (CX2) ≤ 5%.

b) Tầng cao công trình:

   - Đối với đất ở liền kế (LK16, LK17): LK16 ≤ 03 tầng; LK17 ≤ 05 tầng;

   - Đối với đất thương mại, dịch vụ (TM-DV4):  ≤ 09 tầng;

   - Đối với đất Dịch vụ thương mại + Ở (OTM4, OTM6): OTM4 ≤ 40 tầng; OTM6 ≤ 25 tầng;

   - Đối với đất công trình công cộng (CC12): ≤ 03 tầng;

   - Đối với đất ở chỉnh trang (CTR20, CTR21): ≤ 03 tầng;

   - Đối với đất công viên cây xanh (CX2): ≤ 01 tầng.

   c) Chỉ giới xây dựng:

   - Đối với công trình nhà ở thấp tầng, nhà ở thương mại (Shophouse) lùi 6m so với chỉ giới đường đỏ đối với tuyến đường Võ Nguyên Giáp và đường Tố Hữu; Lùi 4m so với chỉ giới đường đỏ đối với các tuyến đường còn lại;

   - Đối với các công trình công cộng, thương mại dịch vụ và dịch vụ thương mại + ở lùi 10m so với chỉ giới đường đỏ đối với tất cả các tuyến đường;

   - Đối với đất công viên cây xanh lùi 10m so với chỉ giới đường đỏ đối với tất cả các tuyến đường;

   - Đối với đất ở chỉnh trang, làng xóm cải tạo chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ đối với tất cả các tuyến đường.

d) Hệ số sử dụng đất:

   - Đối với khu nhà ở liên kế (LK16, LK17): LK16 có hệ số sử dụng đất tối đa 1,8 lần; LK17 có hệ số sử dụng đất tối đa 3,0 lần;

   - Đối với khu thương mại – dịch vụ (TM-DV4): Hệ số sử dụng đất tối đa 4,0 lần;

   - Đối với khu dịch vụ thương mại + Ở (OTM4, OTM6): OTM4 có hệ số sử dụng đất tối đa 4,0 lần; OTM6 có hệ số sử dụng đất tối đa 3,0 lần;

   - Đối với khu công trình công cộng (CC12): Hệ số sử dụng đất tối đa 1,2 lần.

(Chi tiết vui lòng xem file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Phan Đình Minh Nhật
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 736.765
Truy cập hiện tại 62