Tìm kiếm tin tức
Điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch phân khu Khu E - Đô thị mới An Vân Dương
Ngày cập nhật 31/12/2019

Ngày 28/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3368/QĐ-UBND về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu Khu E - Đô thị mới An Vân Dương với một số thông tin chính như sau:

1. Ranh giới khu đất điều chỉnh quy hoạch:

- Phía Bắc giáp sông Như Ý;

- Phía Nam giáp dự án Khu đô thị phía Đông đường Thủy Dương- Thuận An;

- Phía Đông giáp khu vực ruộng lúa hiện hữu;

- Phía Tây giáp tuyến đường Thủy Dương- Thuận An.

2. Quy mô điều chỉnh: Khoảng 76,29ha.

3. Nội dung điều chỉnh quy hoạch:

- Không bố trí 02 bãi đỗ xe có ký hiệu BX1 và BX2 tại khu vực điều chỉnh quy hoạch nhằm khai thác hiệu quả sử dụng đất tại khu vực này;

- Điều chỉnh mặt cắt đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài đoạn đi qua phạm vi ranh giới điều chỉnh cục bộ từ lộ giới đường 36m (5,0m+ 10,5m+ 5,0m+ 10,5m+ 5,0m)  thành 60m (6,0m+ 10,5m+ 4,0m+ 19,0m+ 4,0m+ 10,5m+ 4,0m);

- Bổ sung thêm quỹ đất Thương mại dịch vụ có ký hiệu DV3 với quy mô khoảng 2,57ha dọc trục đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài;

- Bổ sung thêm các thiết chế hạ tầng, xã hội cho khu vực như: Quỹ đất công trình công cộng (ký hiệu CC1, CC2) với quy mô khoảng 1,89ha; Quỹ đất thể dục thể thao có ký hiệu TDTT với quy mô khoảng 1,07ha,…;

- Giảm quỹ đất nhà ở xã hội theo quy hoạch đã được phê duyệt và bố trí tập trung tại khu đất có ký hiệu XH3 với quy mô khoảng 3,93ha;

- Bố trí tăng quỹ đất ở thấp tầng trong khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất tại khu vực này. Trong đó, bố trí khoảng 2,4ha đất ở thấp tầng để phục vụ nhu cầu tái định cư phục vụ giải tỏa các hộ dân dọc sông Như Ý (thuộc khu đất có ký hiệu CX7);

- Bố trí TBA Huế 4 tại vị trí khu đất có ký hiệu HTKT với quy mô khoảng 0,68ha (theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 334/TB-UBND ngày 12/9/2019).

         4. Cơ cấu sử dụng đất điều chỉnh (cục bộ):

TT

Loại đất


 hiệu

Quy hoạch
 1/2000 Khu E

Quy hoạch
 điều chỉnh

cục bộ

Diện tích
(ha)

Tỷ lệ
 (%)

Diện tích
(ha)

Tỷ lệ
(%)

1

Đất ở

 

24,22

31,8

22,40

29,4

-

Đất ở thấp tầng

OTT

17,28

22,7

18,47

24,2

-

Đất nhà ở xã hội

XH

6,94

9,1

3,93

5,2

2

Đất dịch vụ

DV

0,00

0,0

2,57

3,4

3

Đất công trình công cộng

CC 

9,77

12,8

5,57

7,3

-

Bãi đỗ xe kết hợp cây xanh

CX- P

4,83

6,3

1,74

2,3

-

Trường học

TH

4,94

6,5

1,94

2,5

-

Công trình công cộng khác

CC

0,00

0,0

1,89

2,5

4

Đất cây xanh, công viên- TDTT, mặt nước

CX, MN CXCL TDTT

21,16

27,7

23,73

31,1

5

Đất ở chỉnh trang

CTR

4,98

6,5

2,85

3,7

6

Đất giao thông

-

16,16

21,1

19,17

25,1

Tổng cộng

 

 76,29

100,0

76,29

100,0

       

  5. Các chỉ tiêu kiến trúc, quy hoạch:

a) Mật độ xây dựng:

  - Đối với đất ở thấp tầng ≤ 60%; Riêng khu đất có ký hiệu OTT20, OTT21 và OTT25 ≤ 70%;

  - Đối với đất xây dựng nhà ở xã hội ≤ 40%;

  - Đối với đất thương mại, dịch vụ ≤ 40%;

  - Đối với đất giáo dục ≤ 40%;

  - Đối với đất Công trình công cộng ≤ 60%;

  - Đối với đất làng xóm cải tạo: CTR3 ≤ 60%; CTR4 ≤ 70%;

  - Đối với đất công viên cây xanh ≤ 5%.

b) Tầng cao công trình:

  - Đối với đất ở thấp tầng ≤ 04 tầng;

  - Đối với đất xây dựng nhà ở xã hội ≤ 09 tầng;

  - Đối với đất thương mại, dịch vụ ≤ 15 tầng;

  - Đối với đất giáo dục ≤ 03 tầng;

  - Đối với đất Công trình công cộng ≤ 05 tầng;

  - Đối với đất làng xóm cải tạo ≤ 04 tầng;

  - Đối với đất công viên cây xanh ≤ 01 tầng.

  c) Chỉ giới xây dựng:

  - Đối với công trình nhà ở thương mại (Shophouse): Lùi ≥ 6m so với chỉ giới đường đỏ đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài; Các tuyến đường khác chỉ giới xây dựng trùng chỉ giới đường đỏ;

  - Đối với công trình nhà ở thấp tầng: Lùi ≥ 6m so với chỉ giới đường đỏ đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài; Lùi ≥ 4m so với chỉ giới đường đỏ đối với các tuyến đường còn lại;

  - Đối với các công trình công cộng, trường học, dịch vụ thương mại và TBA lùi ≥ 10m so với chỉ giới đường đỏ;

  - Đối với đất công viên cây xanh lùi ≥ 10m so với chỉ giới đường đỏ;

  - Đối với đất làng xóm cải tạo chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ.

Ghi chú: Thông tin chi tiết vui lòng xem ở file Quyết định đính kèm. Xin cảm ơn./.

Tập tin đính kèm:
Phan Đình Minh Nhật
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 736.765
Truy cập hiện tại 61