Tìm kiếm tin tức
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu Khu C (tỷ lệ 1/2000) - Đô thị mới An Vân Dương
Ngày cập nhật 15/03/2019

Ngày 04/03/2019, UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu Khu C (tỷ lệ 1/2000) – Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đối với khu vực dự án Khu đô thị mới hai bên đường Chợ Mai - Tân Mỹ tại Quyết định số 533/QĐ-UBND với những nội dung như sau:

1. Ranh giới khu đất điều chỉnh quy hoạch:

            + Phía Bắc giáp ranh giới Khu D – Đô thị mới An Vân Dương;

            + Phía Nam giáp hệ thống kênh hở, tuyến đường Quy hoạch lộ giới 36m và dự án Trung tâm phục hồi chức năng và hỗ trợ nông dân các dân tộc Bắc Miền trung;

            + Phía Đông giáp khu Thể dục thể thao đa năng;

            + Phía Tây giáp khu vực làng xóm cải tạo.

  2. Phạm vi khu đất điều chỉnh có diện tích khoảng 50,7ha.

3. Nội dung điều chỉnh quy hoạch:

  a) Về cơ cấu sử dụng đất:

TT

Loại đất

Ký hiệu
khu đất

Quy hoạch phân khu Khu C đã được phê duyệt

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch

 phân khu Khu C

Diện tích
(ha)

Tỷ lệ
 (%)

Diện tích
(ha)

Tỷ lệ
(%)

I

Đất ở

 

19,11

37,69

20,02

39,48

1

Đất ở thấp tầng

OTT, BT, CL, BG

15,07

 

13,93

 

2

Đất ở cao tầng

HB

4,04

 

3,63

 

3

Đất chỉnh trang, cải tạo

CTR, CT

0,00

 

2,46

 

II

Đất dịch vụ

DV

3,89

7,67

2,12

4,18

III

Đất công trình công cộng

 

2,16

4,26

0,56

1,11

1

Đất cơ quan, văn phòng

CC

1,66

 

0,56

 

2

Đất công cộng khu ở

0,50

 

 

IV

Đất giáo dục

TH

0,91

1,79

1,18

2,34

V

Đất giao thông, cây xanh

 

24,63

48,58

26,81

52,89

1

Đất cây xanh, công viên

CV, CX

4,96

 

6,56

 

2

Đất mặt nước

2,65

 

3,20

 

3

Đất giao thông

 

17,02

 

17,05

 

Tổng cộng

 

50,70

100,0

50,70

100,00

  

  b) Về quy hoạch giao thông:

    - Cập nhật tuyến đường Vành đai 4 đoạn đi qua phạm vi ranh giới khu vực điều chỉnh quy hoạch có lộ giới quy hoạch là 40,0m (3,5m+14,5m+4,0m+14,5m+3,5m);

                                            - Cập nhật tuyến đường Chợ Mai – Tân Mỹ đoạn đi qua phạm vi ranh giới khu vực điều chỉnh quy hoạch có lộ giới quy hoạch là 36,0m (6,0m+10,5m+3,0m+10,5m+6,0m);

                                            - Bổ sung, điều chỉnh một số tuyến đường nội bộ của khu vực nhằm hạn chế tối đa việc giải tỏa dân cư và nhằm khai thác hiệu quả sử dụng đất.

                                            c) Về các thông số quy hoạch:

                                            - Mật độ xây dựng:

                                            + Đất ở thấp tầng: OTT1 ≤75%; OTT2÷OTT8 ≤60%;

                                            + Đất ở cao tầng: HB1, HB4 ≤ 30%;

                                            + Đất công cộng: CC4 ≤ 60%;

                                            + Đất trường học: TH1 ≤ 60%;

                                            + Đất thương mại, dịch vụ: DV1, DV2, DV20, DV21 ≤ 40%;

                                            + Đất làng xóm cải tạo: CTR1, CTR2 ≤ 60%.

                                            - Chiều cao công trình:

                                            + Đất công cộng (CC), Đất trường học (TH): ≤ 04 tầng;

                                            + Đất thương mại, dịch vụ (DV): ≤ 12 - 17 tầng;   

                                            + Đất ở cao tầng (HB): ≤ 07 - 09 tầng;

                                            + Đất ở thấp tầng (OTT), Đất làng xóm cải tạo (CTR): ≤ 02 - 04 tầng.               

    d) Về chỉ giới xây dựng:

                                            - Đối với các tuyến đường có lộ giới từ 36,0m trở lên: Chỉ giới xây dựng lùi 6,0m so với chỉ giới đường đỏ;

                                            - Đối với các tuyến đường có lộ giới nhỏ hơn 36,0m: Chỉ giới xây dựng lùi 4,0m so với chỉ giới đường đỏ;

                                            - Đối với khu dân cư hiện hữu, đất làng xóm cải tạo và nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ: Chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ. Khuyến khích công trình xây dựng nhà ở lùi so với chỉ giới đường đỏ.

Tập tin đính kèm:
Phan Đình Minh Nhật
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 657.972
Truy cập hiện tại 135