Tìm kiếm tin tức
Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phân lô khu tái định cư TDC2 thuộc khu A – đô thị mới An Vân Dương
Ngày cập nhật 25/01/2019

Bản vẽ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết phân lô khu tái định cư TDC2 thuộc khu A – đô thị mới An Vân Dương được UBND tỉnh phê duyệt tại quyết định số 3009/QĐ-UBND ngày 26/12/2018, cụ thể:

- Điều chỉnh ghép 02 lô đất gồm CL6-1 (diện tích 158,1 m2) và CL6-2 (diện tích 95,0 m2) thành 01 lô đất CL6-1A (diện tích là 253,1 m2).

- Điều chỉnh lô đất CL6-7 (diện tích 126,0 m2, kích thước 7,0x18,0m) thành lô đất CL6-7A (diện tích 133,9 m2, kích thước 7,44x18,0m);

- Điều chỉnh lô đất CL6-8 (diện tích 126,0 m2, kích thước 7,0x18,0m) thành lô đất CL6-8A (diện tích 133,9 m2, kích thước 7,44x18,0m);

- Điều chỉnh lô đất CL6-9 (diện tích 126,0 m2, kích thước 7,0x18,0m) thành lô đất CL6-9A (diện tích 133,9 m2, kích thước 7,44x18,0m);

- Điều chỉnh lô đất CL6-10 (diện tích 157,7 m2, kích thước 8,76x18,0m) thành lô đất CL6-10A (diện tích 133,9 m2, kích thước 7,44x18,0m).

(Chi tiết xem tại Quyết định và bản vẽ đính kèm).

 

Tập tin đính kèm:
Phan Huy Hoàng
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 608.180
Truy cập hiện tại 108