Tìm kiếm tin tức
Phê duyệt HSTK kiến trúc mẫu nhà ở điển hình tại Dự án CTR4 thuộc Khu A- Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 22/12/2018

Ngày 14/12/2018, Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê duyệt hồ sơ thiết kế kiến trúc mẫu nhà ở điển hình tại Dự án chỉnh trang một phần khu đất CTR4, thuộc Khu A- Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế tại Quyết định số 3130/SXD-QHKT với một số nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Thiết kế kiến trúc mẫu nhà ở điển hình tại Dự án chỉnh trang một phần khu đất CTR4, thuộc Khu A- Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế.   

2. Mục tiêu:

        - Đảm bảo sự thống nhất về hình thức kiến trúc đô thị.

        - Phục vụ cho công tác quản lý xây dựng trên phạm vi khu đô thị.

        3. Quy định chung:

        Tất cả các công trình xây dựng trong khu vực này phải:

        a) Tuân thủ theo quy hoạch chi tiết, quy định quản lý xây dựng theo đồ án được phê duyệt và phải xin phép xây dựng theo quy định.

        b) Sử dụng mẫu thiết kế mặt đứng do Sở Xây dựng phê duyệt.

        c) Phải tuân thủ số tầng cao, màu sắc trang trí mặt đứng được quy định cho từng trục đường và lô đất cụ thể (Theo khoản 4, 5 của Quy định này). Không quy định đối với tổ chức mặt bằng công năng sử dụng bên trong công trình.

        d) Việc xây dựng nhà ở có thể chia thành nhiều giai đoạn tùy theo khả năng của các hộ gia đình, song phải tuân thủ kiến trúc mặt đứng và các yêu cầu đấu nối công trình.

        đ) Trường hợp chủ hộ sở hữu các lô góc hoặc sở hữu từ 2 lô đất trở lên liền kề nhau, có nhu cầu điều chỉnh phương án kiến trúc mặt đứng phù hợp với công năng sử dụng; phương án kiến trúc điều chỉnh phải hài hòa với hình thức kiến trúc chung toàn tuyến, phù hợp với mẫu kiến trúc được duyệt và phải lấy ý kiến thống nhất của Sở xây dựng trước khi tiến hành cấp phép xây dựng theo quy định.

        e) Có thể điều chỉnh linh hoạt chiều sâu công trình, tuy nhiên phải đảm bảo tuân thủ mật độ xây dựng và cách ranh giới phía sau ≥1m.

(Hình ảnh minh họa: Mẫu T04)

4. Quy định cụ thể về các chỉ tiêu kiến trúc, quy hoạch chính:

        a) Ban hành hồ sơ thiết kế mẫu nhà ở điển hình tại Dự án chỉnh trang một phần khu đất CTR4, thuộc Khu A- Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế bao gồm 3 nhóm lô có ký hiệu:

- A1~ A21.

- B1~ B24.

- C1~ C22.

b) Chỉ giới xây dựng:

- Lùi 6,0m so với chỉ giới đường đỏ đường có lộ giới 36,0m.

- Lùi 4,0m so với chỉ giới đường đỏ đường có lộ giới 19,5m và 26,0m.

- Lùi 3,0m so với chỉ giới đường đỏ đường có lộ giới 9,0m, 12,0m và 13,5m.

c) Mật độ xây dựng: ≤ 80%.

d) Tầng cao công trình: ≤ 5 tầng.

đ) Cốt xây dựng: Cốt nền +0,45m so với mặt vỉa hè.

e) Chiều cao cốt sàn các tầng:

- Chiều cao sàn tầng 1: cao 3,9m so với mặt trên của nền nhà.

- Chiều cao các tầng còn lại: 3,6m.

g) Quy định đối với các chi tiết kiến trúc:

- Chiều cao cửa đi tầng 1:           2,90m

- Chiều cao cửa đi các tầng khác: 2,80m

- Chiều cao cửa sổ:                              2,30m

- Chiều cao bậu cửa sổ:               0,85m

- Chiều cao ban công:                  0,90m

- Độ vươn ban công:                   1,40m

- Độ vươn mái:                            1,40m

h) Màu sắc công trình: Trắng, vàng nhạt, vàng sẫm, nâu sẫm.

(Hình ảnh minh họa: Mẫu T05)

5. Quy định cụ thể đối với áp dụng mẫu nhà:

a) Đối với nhóm lô A (gồm có 21 lô):

TT

Lô áp dụng

Mẫu kiến trúc

1

A1

TNLT_A1(1); TNLT_A1(2); TNLT_A1(3); TNLT_A1(4); TNLT_A1(5)

2

A2

TNLT_A2(1); TNLT_A2 (2) ; TNLT_A2 (3); TNLT_A2 (4); TNLT_A2 (5)

3

A3, A5, A7, A9, A11,  A13, A15, A17

TBT(1); TBT(2); TBT(3); TBT(4); TBT(5)

4

A4, A6, A8, A10, A12, A14, A16, A18, A19

T04(1); T04(2); T04(3); T04(4); T04(5)

5

A20

T06_A20(1); T06_A20(2); T06_A20(3); T06_A20(4); T06_A20(5)

6

A21

T06_A21(1); T06_A21(2); T06_A21(3); T06_A21(4); T06_A21(5)

b) Đối với nhóm lô B (gồm có 24 lô):

TT

Lô áp dụng

Mẫu kiến trúc

1

B1

TNLT_B1(1); TNLT_B1(2); TNLT_B1(3); TNLT_B1(4); TNLT_B1(5)

2

B2

T06-B2(1); T06-B2(2); T06-B2(3); T06-B2(4); T06-B2(5)

3

B3~B22

T05(1); T05(2); T05(3); T05(4); T05(5)

4

B23

TNLT_B23(1); TNLT_B23(2); TNLT_B23(3); TNLT_B23(4); TNLT_B23(5)

5

B24

TNLT_B24(1); TNLT_B24(2); TNLT_B24(3); TNLT_B24(4); TNLT_B24(5)

c) Đối với nhóm lô C (gồm có 22 lô):

TT

Lô áp dụng

Mẫu kiến trúc

1

C1

TNL_C1(1); TNL_C1(2); TNL_C1(3); TNL_C1(4); TNL_C1(5)

2

C2

TNL_C2(1); TNL_C2(2); TNL_C2(3); TNL_C2(4); TNL_C2(5)

3

C3, C5, C7, C9, C11, C13, C15, C17, C19

T05(1); T05(2); T05(3); T05(4); T05(5)

4

C4, C6, C8, C10, C12, C14, C16, C18, C20

T10(1); T10(2); T10(3); T10(4); T10(5)

5

C21

T06_C21(1); T06_C21(2); T06_C21(3); T06_C21(4); T06_C21(5)

6

C22

T06_C22(1); T06_C22(2); T06_C22(3); T06_C22(4); T06_C22(5)

    

(Hình ảnh minh họa: Mẫu T10)

(Hình ảnh minh họa: Mẫu TBT)

(Hình ảnh minh họa: Mẫu lô góc A1)

(Hình ảnh minh họa: Mẫu lô góc C2)

(Hình ảnh minh họa: Mẫu lô góc C21)

(Hình ảnh minh họa: Mẫu lô góc C22)

(Hình ảnh minh họa: Mẫu lô góc A2)

(Hình ảnh minh họa: Mẫu lô góc A20)

(Hình ảnh minh họa: Mẫu lô góc A21)

(Hình ảnh minh họa: Mẫu lô góc B1)

(Hình ảnh minh họa: Mẫu lô góc B2)

(Hình ảnh minh họa: Mẫu lô góc B23)

(Hình ảnh minh họa: Mẫu lô góc B24)

(Hình ảnh minh họa: Mẫu lô góc C1)

6. Tổ chức thực hiện:     

a) Ban quản lý Khu vực phát triển đô thị: Phối hợp UBND thành phố Huế về tổ chức công bố thiết kế mẫu nhà ở, theo dõi, giám sát tình hình xây dựng theo thiết kế mẫu nhà ở đã được duyệt và có báo cáo Sở Xây dựng định kỳ về tình hình xây dựng nhà ở tại Dự án chỉnh trang một phần khu đất CTR4, thuộc Khu A- Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế vào cuối mỗi quý.

b) UBND thành phố Huế:

- Có trách nhiệm chỉ đạo phòng Quản lý đô thị, Đội quản lý đô thị phối hợp với chính quyền UBND phường Xuân Phú tổ chức kiểm tra hoạt động xây dựng đối với công trình nhà ở theo mẫu kiến trúc mẫu nhà ở điển hình tại Dự án chỉnh trang một phần khu đất CTR4, thuộc Khu A- Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đã được phê duyệt.

- Cấp giấy phép xây dựng cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tại khu vực này. Tổng hợp các vướng mắc trong quá trình quản lý xây dựng trên phạm vi dự án, báo cáo Sở Xây dựng giải quyết theo đúng quy định.

c) Phòng Quy hoạch Kiến trúc, phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật Sở Xây dựng: phối hợp với Ban quản lý khu vực phát triển đô thị và UBND thành phố Huế trong công tác quản lý quy hoạch.

d) Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế: Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước về xây dựng.

e) Phòng Quản lý đô thị thành phố Huế: tham mưu UBND thành phố Huế cấp giấy phép xây dựng nhà ở trên  phạm vi Dự án chỉnh trang một phần khu đất CTR4, thuộc Khu A- Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở tuân thủ các mẫu thiết kế nhà ở đã được phê duyệt và các quy định liên quan.

f) UBND phường Xuân Phú thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn liên quan đến trật tự xây dựng, tham mưu UBND thành phố Huế liên quan đến công tác báo cáo, xử lý vi phạm xây dựng trên địa bàn do mình quản lý.

* Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại file đính kèm hoặc liên hệ trực tiếp Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị, UBND thành phố Huế hoặc UBND phường Xuân Phú để được cung cấp các thông tin liên quan.

Tập tin đính kèm:
Phan Đình Minh Nhật
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 658.098
Truy cập hiện tại 148