Tìm kiếm tin tức
Thông báo: Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 07: Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thuộc công trình: Trụ sở làm việc Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 28/08/2018
Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 07: Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thuộc công trình Trụ sở làm việc, tại Quyết định số 106/QĐ-XSTTH ngày 24/08/2018
 

Theo đó, có những nội dung chính sau:

- Tên nhà thầu trúng thầu: Liên danh Công ty Tư vấn Tổng hợp- DNTN Mỹ Quang và Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp.

- Giá trúng thầu: 304.647.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm lẽ bốn triệu, sáu trăm bốn mươi bảy nghìn đồng chẵn).
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày.
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 608.194
Truy cập hiện tại 107