Tìm kiếm tin tức
Thông báo kết quả lựa chọn Gói thầu số 25
Ngày cập nhật 28/08/2018
Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 25: Xây lắp hạng mục Lát gạch vỉa hè nhánh trái (đoạn từ Km0+673,14 đến Km1+463,56) và thoát nước mưa nhánh phải (đoạn từ Km0 đến Km0+324,29) thuộc công trình Đường nối từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Thủy Dương – Thuận An, tại Quyết định số 948/QĐ-BQLKV ngày 21/08/2018.
Theo đó có những nội dung chính sau:
- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV Xây dựng và Môi trường đô thị An Nhiên.
- Giá trúng thầu: 1.687.656.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm tám mươi bảy triệu, sáu trăm năm mươi sáu nghìn đồng)
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 tháng.
(Chi tiết có quyết định kèm theo)
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 608.174
Truy cập hiện tại 107