Tìm kiếm tin tức
Thông báo tuyển dụng nhân sự (đợt 2) năm 2018
Ngày cập nhật 15/08/2018

Ban cần tuyển nhân sự hợp đồng làm việc chuyên môn, nghiệp vụ tại Ban

I. Ví trí, số lượng:
1.Ví trí:Làm việc tại phòng Quản lý hạ tầng, Kỹ thuật; thực hiện công tác quản lý, giám sát các hạng mục hệ thống điện của các dự án do Ban quản lý và một số nhiệm vụ khác được giao;
2. Số lượng: 01 (một) người.
II. Điều kiện dự tuyển:
(Chi tiết có file Thông báo đính kèm)
Các tin khác
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 620.637
Truy cập hiện tại 11