Tìm kiếm tin tức
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 11: Toàn bộ phần xây lắp đoạn Km0+00 – Km2+204,07 thuộc dự án Đường Chợ Mai – Tân Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 24/07/2018

Gói thầu số 11: Toàn bộ phần xây lắp đoạn Km0+00 – Km2+204,07 thuộc dự án Đường Chợ Mai – Tân Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế đã được Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 813/QĐ-BQLKV ngày 20/07/2018.

- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH  Xây Dựng  Đồng Tâm.

- Giá trúng thầu: 58.150.924.000 đồng;

(Bằng chữ: Năm  mươi tám  tỷ, một  trăm năm  mươi triệu, chín  trăm hai mươi bốn  ngàn đồng).

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 36 tháng.

(Chi tiết có file đính kèm)

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 620.637
Truy cập hiện tại 12