Tìm kiếm tin tức
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu A- Đô thị mới An Vân Dương đối với các khu đất TM3
Ngày cập nhật 16/01/2018

Ngày 27/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2487/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu A- Đô thị mới  An Vân Dương, đối với khu đất TM3 với một số nội dung chính như sau:

a) Ranh giới khu đất điều chỉnh quy hoạch:

+ Phía Bắc giáp đường Tố Hữu có mặt cắt 60m;

+ Phía Nam giáp tuyến đường quy hoạch có mặt cắt 19,5m;

+ Phía Đông giáp đường Võ Nguyên Giáp có mặt cắt 100m;

+ Phía Tây giáp tuyến đường quy hoạch có mặt cắt 19,5m;

 

 Phạm vi điều chỉnh có diện tích khoảng 33.707m2.

b) Nội dung điều chỉnh quy hoạch:

Điều chỉnh chức năng sử dụng đất của khu đất có ký hiệu TM3 từ đất thương mại sang đất ở - thương mại dịch vụ và có ký hiệu OTM6.

 

Ngày 17/11/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 7167/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu A- Đô thị mới  An Vân Dương, đối với các khu đất CHC1, CX11 và CC5  với một số nội dung chính như sau:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 688.043
Truy cập hiện tại 264