Tìm kiếm tin tức
Điều chỉnh (cục bộ) QHCT xây dựng (tỷ lệ 1/500) KĐTM Đông Nam Thủy An, tỉnh T.T.Huế tại vị trí lô đất số 12
Ngày cập nhật 26/10/2017
ĐCCB QHCT xây dựng (tỷ lệ 1/500) KĐTM Đông Nam Thủy An, tỉnh T.T.Huế tại vị trí lô đất số 12

Ngày 07/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2327/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị mới Đông Nam Thủy An, tỉnh Thừa Thiên Huế tại vị trí lô đất số 12 với một số nội dung chính như sau:

a) Ranh giới khu đất điều chỉnh quy hoạch:

- Phía Đông Bắc giáp tuyến đường quy hoạch số 4 có lộ giới 24m;

- Phía Đông Nam giáp tuyến đường Thủy Dương - Thuận An;

- Phía Tây Bắc giáp tuyến đường quy hoạch số 8 có lộ giới 13,5m;

- Phía Tây Nam giáp tuyến đường quy hoạch số 13 có lộ giới 11,0m.

b) Chỉ tiêu quy hoạch:

- Về chức năng khu đất: Điều chỉnh chức năng sử dụng đất từ đất cao ốc văn phòng thành đất dịch vụ - thương mại. 

- Về chỉ giới xây dựng: Điều chỉnh chỉ giới xây dựng của khu đất tại tuyến đường số 13 phía Tây Nam khu đất từ lùi ≥ 6m thành lùi ≥ 3m so với chỉ giới đường đỏ (đối với khối công trình thấp tầng).

- Về tầng cao: Điều chỉnh chiều cao khối công trình (áp dụng đối với khối công trình chính) từ ≤15 tầng thành từ 11-15 tầng.

Ngày 07/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2327/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị mới Đông Nam Thủy An, tỉnh Thừa Thiên Huế tại vị trí lô đất số 12 với một số nội dung chính như sau:

a) Ranh giới khu đất điều chỉnh quy hoạch:

- Phía Đông Bắc giáp tuyến đường quy hoạch số 4 có lộ giới 24m;

- Phía Đông Nam giáp tuyến đường Thủy Dương - Thuận An;

- Phía Tây Bắc giáp tuyến đường quy hoạch số 8 có lộ giới 13,5m;

- Phía Tây Nam giáp tuyến đường quy hoạch số 13 có lộ giới 11,0m.

b) Chỉ tiêu quy hoạch:

- Về chức năng khu đất: Điều chỉnh chức năng sử dụng đất từ đất cao ốc văn phòng thành đất dịch vụ - thương mại. 

- Về chỉ giới xây dựng: Điều chỉnh chỉ giới xây dựng của khu đất tại tuyến đường số 13 phía Tây Nam khu đất từ lùi ≥ 6m thành lùi ≥ 3m so với chỉ giới đường đỏ (đối với khối công trình thấp tầng).

- Về tầng cao: Điều chỉnh chiều cao khối công trình (áp dụng đối với khối công trình chính) từ ≤15 tầng thành từ 11-15 tầng.

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Minh Phụng
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 688.102
Truy cập hiện tại 273