Tìm kiếm tin tức
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu A – Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 22/06/2017

Ngày 10/06/2017, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1245/QĐ-UBND về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu A – Đô thị mới An Vân Dương, tại vị trí thuộc một phần khu đất phía Đông Nam khu LK2, một phần khu đất phía Bắc khu CTR5 và tuyến giao thông lộ giới 19,5m giữa hai khu đất trên với một số nội dung chính như sau:

  1. Phạm vi ranh giới

Khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch thuộc một phần khu đất phía Đông Nam khu LK2, một phần khu đất phía Bắc khu CTR5 và tuyến giao thông lộ giới 19,5m đi qua khu vực này; phạm vi ranh giới cụ thể như sau:

-  Phía Đông tiếp giáp đường quy hoạch lộ giới 19,5m và khu đất CC3;

-  Phía Đông Nam tiếp giáp đường quy hoạch lộ giới 19,5m và khu đất CTR5;

-  Phía Tây và phía Bắc tiếp giáp phần còn lại của khu đất LK2 (dự án The Manor Crow Huế).

1.  Diện tích: khoảng 4.735m2 .

2.  Chức năng sử dụng đất theo quy hoạch được duyệt:

-  Đất ở liền kế (diện tích 1.511m2).

-  Đất ở giao thông (diện tích 3.224m2).

3.  Nội dung điều chỉnh quy hoạch:

a)  Điều chỉnh giao thông:

-  Điều chỉnh lộ giới đường quy hoạch qua khu vực này từ 19,5m thành 13,5m.

b)  Điều chỉnh sử dụng đất:

-  Điều chỉnh chức năng sử dụng đất phần diện tích đất 856m2 từ đất ở liền kề thuộc khu đất LK2 và 38m2 đất giao thông (sau khi điều chỉnh góc vát giao lộ) thành đất ở tái định cư, ký hiệu TDC3 có diện tích 894m2.

-  Điều chỉnh chức năng sử dụng đất phần diện tích 655m2 đất ở liền kề thuộc khu đất LK2 thành đất Tín ngưỡng, ký hiệu TIN.

-  Diện tích khu đất LK2 sau khi điều chỉnh là 31.832m2.

-  Điều chỉnh chức năng sử dụng đất 684m2 đất giao thông (sau khi điều chỉnh lộ giới) thành đất ở chỉnh trang, nhập diện tích này vào khu đất CTR5. Diện tích khu đất CTR5 sau khi điều chỉnh là 6.434m2.

5. Chỉ tiêu về quy hoạch kiến trúc:

a) Khu đất tái định cư, ký hiệu TDC3:

- Mật độ xây dựng ≤ 80%.

- Tầng cao:  ≤ 4 tầng.

b) Khu đất tín ngưỡng, kí hiệu TIN:

- Mật độ xây dựng ≤ 40%.

- Tầng cao: ≤ 2 tầng.

c) Các khu đất LK2 và CTR5 có chỉ tiêu quy hoạch không thay đổi.

(Chi tiết xem tại file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Minh Phụng
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 736.765
Truy cập hiện tại 59