Tìm kiếm tin tức
Đường Trường Chinh nối dài (đoạn Km1+679,48 – Km2+695,66), thuộc khu A-đô thị mới An Vân Dương (Thuộc phường An Đông thành phố Huế và xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy)
Ngày cập nhật 23/10/2015

Công tác giải phóng mặt bằng dự án Đường Trường Chinh nối dài (đoạn Km1+679,48 – Km2+695,66), thuộc khu A-đô thị mới An Vân Dương (Thuộc phường An Đông thành phố Huế và xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy) 

Dự án có chiều dài tuyến 1.016m với mặt cắt rộng 26m, tổng mức đầu tư 45,319 tỷ đồng, thời gian thực hiện kết thúc năm 2016. Hiện nay đã thi công cơ bản hoàn thành trên phạm vi đã bàn giao mặt bằng với chiều dài 826/1.016m. Phần còn lại đang chờ bàn giao mặt bằng tiếp tục thi công
Tình hình triển khai công tác đền bù giải tỏa:  Đã hoàn thành công tác giải tỏa và bàn giao mặt bằng đợt 1 đối với phần đất nông nghiệp phạm vi dọc theo chiều dài tuyến 826/1.016m, còn lại đất thổ cư và nhà cửa ảnh hưởng 23 hộ dân gặp nhiều vướng mắc trong công tác giải tỏa kéo dài từ năm 2013 đến nay chưa giải quyết xong, hiện nay đã hoàn tất công tác phê duyệt phương án bồi thường cho các hộ giải tỏa.
Về bố trí tái định cư có 12 hộ được bố trí tái định cư, Trung tâm phát triển quỹ đất Hương Thủy đã bàn giao đất tái định cư tại thực địa cho 10 hộ thuộc khu tái định cư Thủy Thanh giai đoạn 2, còn lại 2 hộ đang kiến nghị về diện tích đất bố trí tái định cư và giá trị bồi thường.
 Hiện nay Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy đã mời thông báo chi trả tiền 02 lần cho 15 trường hợp (lần 1 vào ngày 27/8/2015 và lần 2 ngày 10/9/2015), tuy nhiên chỉ có 04 hộ nhận tiền, còn lại các hộ khác chưa nhận với lý do đề nghị có Quyết định giao đất tái định cư cho các hộ gia đình, mặc dù đã ký biên bản nhận giao đất tại thực địa. 
Có 08 trường hợp xây dựng nhà cửa trái phép sau thời điểm bàn giao hiện trường cắm mốc chỉ giới xây dựng các tuyến đường chính qua khu dân cư, khảo sát kiểm kê hiện trạng trong phạm vi cắm mốc khu A - khu đô thị mới An Vân Dương nên không được bồi thường về nhà cửa, trên cơ sở kiến nghị của các hộ dân đề nghị bồi thường về tài sản, UBND thị xã Hương Thủy đã có báo cáo, UBND tỉnh đã thống nhất hỗ trợ việc tháo dỡ và di chuyển nhà cửa cho các hộ này theo đề xuất của UBND thị xã Hương Thủy. Hiện nay Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy đang tham mưu các thủ tục để UBND thị xã Hương Thủy ban hành quyết định giao đất cho các hộ giải tỏa để có cơ sở chi trả tiền bồi thường theo kiến nghị của các hộ dân đã nhận đất tại thực địa.  
 
Vương Quốc Hiền
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.103.450
Truy cập hiện tại 195