Tìm kiếm tin tức
Công bố các Quyết định phê duyệt dự án đầu tư
Ngày cập nhật 31/10/2015

Dự án Tuyến đường mặt cắt 36m nối từ đường Nguyễn Lộ Trạch đến đường ra sông Phát Lát nối dài đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 18/9/2015.

Dự án Tuyến đường mặt cắt 36m nối từ đường Nguyễn Lộ Trạch đến đường ra sông Phát Lát nối dài đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 18/9/2015.
- Mục tiêu đầu tư: Từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung trong khu Đô thị mới An Vân Dương; tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.
- Nội dung và quy mô đầu tư: Đường mặt cắt 36m, nối từ đường Nguyễn Lộ Trạch đến đường ra sông Phát Lát nối dài có điểm đầu giao đường Nguyễn Lộ Trạch, điểm cuối giao đường ra sông Phát Lát nối dài. Tổng chiều dài tuyến 816m (trong đó: đoạn tuyến  đã đầu tư hoàn chỉnh dài 147m, đoạn tuyến đã đầu tư phân kỳ dài 210m). 
Mặt cắt ngang đường: Bn=6,0m+10,5m+3,0m+10,5m+6,0m=36m. Kết cấu mặt đường bê tông nhựa Xây dựng mới hệ thống thoát nước, cấp nước, hộp kỹ thuật, điện chiếu sáng, cây xanh.
- Tổng mức đầu tư: 42.402.836.000 đồng.
- Thời gian thực hiện dự án: 3 năm kể từ ngày khởi công.
 

 

Tập tin đính kèm:
Phòng ĐTPT
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.103.580
Truy cập hiện tại 216