Tìm kiếm tin tức
Công bố các Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư
Ngày cập nhật 31/10/2015

Gồm các dự án sau: Dự án Tuyến đường mặt cắt 36m nối từ đường Nguyễn Lộ Trạch đến đường ra sông Phát Lát nối dài; Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3; Kênh thoát nước nối từ hói Vạn Vạn ra sông Lợi Nông và hạ tầng kỹ thuật khu đất xen ghép phục vụ tái định cư; Hạ tầng kỹ thuật khung đi qua khu đô thị mới Mỹ Thượng (Đường mặt cắt 100m và đường mặt cắt 36m) thuộc khu C, Đô thị mới An Vân Dương;Cầu bắc qua Sông Lợi Nông (nối từ đường 26m khu Nhà ở An Đông sang đường 100m khu A-Đô thị mới An Vân Dương);Đường mặt cắt 19,5m đi qua khu đất xây dựng bệnh viện Sản - Nhi, thuộc khu E – Đô thị mới An Vân Dương

1. Dự án Tuyến đường mặt cắt 36m nối từ đường Nguyễn Lộ Trạch đến đường ra sông Phát Lát nối dài đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1191/QĐ-UBND ngày 26/6/2015.
- Mục tiêu đầu tư: Từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung trong khu Đô thị mới An Vân Dương của Thừa Thiên Huế; Thu hút các nhà đầu tư đến với khu đô thị mới An Vân Dương; tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực
- Nội dung và quy mô đầu tư: Đường mặt cắt 36m, nối từ đường Nguyễn Lộ Trạch đến đường ra sông Phát Lát nối dài có điểm đầu giao đường Nguyễn Lộ Trạch, điểm cuối giao đường ra sông Phát Lát nối dài. Tổng chiều dài tuyến 816m (trong đó: đoạn tuyến  đã đầu tư hoàn chỉnh dài 147m, đoạn tuyến đã đầu tư phân kỳ dài 210m). Mặt cắt ngang đường: Bn=6,0m+10,5m+3,0m+10,5m+6,0m=36m. Xây dựng mới hệ thống thoát nước, cấp nước, hộp kỹ thuật, điện chiếu sáng, cây xanh.
- Tổng mức đầu tư: Khoảng 44.024 triệu đồng
2. Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3 đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Văn bản số 170/HĐND-TH ngày 12/10/2015.
- Mục tiêu đầu tư: Từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng trong khu quy hoạch An Vân Dương, góp phần chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường sống của người dân tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực, đồng thời tạo quỹ đất để một phần bố trí tái định cư khu thực hiện dự án và một phần bán đấu giá để lấy nguồn tái đầu tư hạ tầng.
- Nội dung và quy mô đầu tư: 
a. San nền, cắm mốc phân lô: San nền trên toàn bộ diện tích khu đất 10,72ha; cao độ, hướng dốc đảm bảo phù hợp với quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt và phù hợp với cao trình chung của khu vực. Phân lô tổng cộng 218 lô.
b. Hệ thống giao thông: Xây dựng 11 tuyến đường. Kết cấu mặt đường bê tông nhựa, móng cấp phối đá dăm. Hè đường gồm bó vỉa, lát gạch, bố trí ô trồng cây, thảm cỏ.
c. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật: hệ thống thoát nước, hệ thống cấp nước, hệ thống cấp điện, hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh.
- Tổng mức đầu tư: Khoảng 113.116 triệu đồng
3. Kênh thoát nước nối từ hói Vạn Vạn ra sông Lợi Nông và hạ tầng kỹ thuật khu đất xen ghép phục vụ tái định cư đã được UBND tỉnh phê duyệt phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2106/QĐ-UBND ngày 13/10/2015
- Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo thoát lũ cho khu vực dự án từ cống Bạc Trên đến sông Lợi Nông; từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hoàn chỉnh quy hoạch trong khu quy hoạch Đông Nam Thủy An và tỉnh Thừa Thiên Huế; Phục vụ dân sinh, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực; tạo điều kiện thuận lợi giúp nhà đầu tư khai thác dự án có hiệu quả; đảm bảo quỹ đất ở để bố trí tái định cư cho các dự án trong khu vực.
- Nội dung và quy mô đầu tư: 
a. San nền, cắm mốc phân lô: San nền khu vực với diện tích 3574,70m2, hệ số đầm nén K85. Phân lô tổng cộng 18 lô.
b. Kênh thoát nước nối từ hói Vạn Vạn ra sông Lợi Nông: 
- Xây dựng mương thoát nước dài 228,58m.
- Kết cấu kè: Giằng dọc và giằng ngang bằng BTCT M200, trên lớp đệm VXM M100; thân mái lắp ghép bằng các tấm đan BTCT, taluy mái 1/1; chân gia cố bằng đá hộc VXM M100, trên lớp đệm đá dăm dày 10cm; bố trí lan can dọc hai bên kênh thoát nước có bố trí thang bảo dưỡng phía sau các cầu trên tuyến; 
- Xây dựng mới cầu hộp bằng BTCT khẩu độ B=(2x3x2,22)m trên đường Hải Triều tại vị trí mương thoát nước. 
c. Đường giao thông: Xây dựng hai tuyến đường với tổng chiều dài 177,35m như sau: Mặt cắt ngang nền đường 12,0m (3,0+6,0+3,0). Kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa. Vỉa hè lát gạch Terrazzo, trên vỉa hè bố trí cây xanh. An toàn giao thông: Bố trí vạch sơn, biển báo theo quy định.
d. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật: thoát nước, cấp nước điện sinh hoạt và chiếu sáng
- Tổng mức đầu tư: Khoảng 16.800 triệu đồng
4. Hạ tầng kỹ thuật khung đi qua khu đô thị mới Mỹ Thượng (Đường mặt cắt 100m và đường mặt cắt 36m) thuộc khu C, Đô thị mới An Vân Dương đã được Sở kế hoạch và Đầu tư thẩm định tại Công văn số 2390/TTr-SKHĐT ngày 19/10/2015, UBND tỉnh đang xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư.
- Mục tiêu đầu tư: Từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng trong khu quy hoạch An Vân Dương, tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.
- Nội dung và quy mô đầu tư: 
+ Xây dựng các tuyến đường với tổng chiều dài 1.551,30m như sau:
+  Đường mặt cắt 100m: Mặt cắt hoàn chỉnh theo quy hoạch: (Hè phố 11m + mặt đường 7,5 + dải phân cách 3m + mặt đường 9m + hè phố 11m + dải phân cách 17m + hè phố 11m + mặt đường 7,5 + dải phân cách 3m + mặt đường 9m + hè phố 11m)=100m, đầu tư phân kỳ: Lấy tim đường hoàn chỉnh làm trục đối xứng, xây dựng hai phần đường gồm nhánh trái và nhánh phải, tính từ hai phía mép ngoài vào với mặt cắt ngang mỗi phần là: Hè phố 11m+mặt đường 7,5m+lề đất 3m=21,5m. Chiều dài tuyến 460,03m. Điểm đầu tuyến giao Tỉnh lộ 10A phía trái và điểm cuối giao đường mặt cắt 36m.
+  Đường mặt cắt 36m, đầu tư hoàn chỉnh: Hè phố 6m+mặt đường 10,5m+dãi phân cách 3m+ mặt đường 10,5m +hè phố 6m=36m. Chiều dài tuyến 1.091,27m. Điểm đầu giao tuyến đường số 3A (mặt cắt ngang 19,5m thuộc HTKT Khu đô thị mới Mỹ Thượng) và điểm cuối giao tuyến đường số 3G (mặt cắt ngang 19,5m).
+ Kết cấu mặt đường bêtông nhựa, móng cấp phối đá dăm.
+ Hệ thống hạ tầng kỹ thuât: Hệ thống thoát nước mưa; hệ thống thoát nước sinh hoạt; hệ thống cấp nước sinh hoạt; Hệ thống cấp nước tưới cây; Hộp kỹ thuật; Hệ thống điện chiếu sáng
- Tổng mức đầu tư: Khoảng 95.867 triệu đồng
5. Cầu bắc qua Sông Lợi Nông (nối từ đường 26m khu Nhà ở An Đông sang đường 100m khu A-Đô thị mới An Vân Dương) đã được Sở kế hoạch và Đầu tư thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Văn bản số 1919/BC-SKHĐT ngày 11/9/2015. 
- Mục tiêu đầu tư: Từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng trong khu quy hoạch An Vân Dương, tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội khu vực.
- Nội dung và quy mô đầu tư: 
+ Chiều dài cầu: L=40.6m. Cầu vòm nhịp L=32m, f=2.88m. Bề rộng cầu: B=3,5m+7,5m+2,0m+7,5m+3,5m=24m.
+ Đường đầu cầu phía An Đông: B=4,5+7,5+2,0+7,5+4,5=26m. Chiều dài thiết kế 60,4m
+ Đường đầu cầu phía khu A - Đô thị mới An Vân Dương: B=3,5+7,5+2,0+7,5+3,5=24m. Chiều dài thiết kế 125m
+ Kết cấu mặt đường bê tông nhựa.
+ Đường ngang hai đầu cầu, phạm vi thiết kế được thực hiện từ tim cầu về hai phía mỗi phía dài 50m.
- Tổng mức đầu tư: Khoảng 84.592 triệu đồng
6. Đường mặt cắt 19,5m đi qua khu đất xây dựng bệnh viện Sản - Nhi, thuộc khu E – Đô thị mới An Vân Dương: 
- Mục tiêu đầu tư: Phát triển hạ tầng khu đô thị mới An Vân Dương, thu hút các nhà đầu tư đến với khu đô thị mới.
- Nội dung và quy mô đầu tư: 
+ Hướng tuyến: Tuyến có điểm đầu giao tuyến mặt cắt 56m Khu tái định cư Thủy Dương - giai đoạn 3, điểm cuối giao tuyến mặt cắt 18,5m Khu tái định cư Thủy Thanh - giai đoạn 3.
+ Chiều dài toàn tuyến 302,25m (Từ tim đường mặt cắt 56m đến tim đường mặt cắt 18,5m). Nền đường rộng: Bnền=4,5+10,5+4,5= 19,5m. Kết cấu mặt đường bêtông nhựa, móng cấp phối đá dăm. Bãi đỗ xe: Bố trí dọc theo toàn bộ về phía trái tuyến đường (mở rộng mặt đường rộng 2,7m về phía lề) để phục vụ cho nhu cầu người và phương tiện ra vào bệnh viện Sản – Nhi. Kết cấu mặt bằng bêtông ximăng. Vỉa hè lát gạch. Trên vỉa hè bố trí ô trồng cây xây bo và trồng cây bóng mát.
+ Hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Hệ thống thoát nước mưa và điện chiếu sáng.
- Tổng mức đầu tư: Khoảng 8.691 triệu đồng
 

 

Tập tin đính kèm:
Phòng ĐTPT
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.103.534
Truy cập hiện tại 208