Tìm kiếm tin tức
Kế hoạch trung hạn 2016-2020 trong khu đô thị mới An Vân Dương
Ngày cập nhật 31/10/2015
Kế hoạch trung hạn 2016-2020 trong khu đô thị mới An Vân Dương:
Các dự án dự kiến triển khai trong kế hoạch 2016-2020
 
+ Thông báo số 852/TB-SKHĐT ngày 11/5/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2015.
+ Thông báo số 1303/TB-SKHĐT ngày 6/7/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 (giai đoạn lập, thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư).
+ Thông báo số 1995/TB-SKHĐT ngày 21/9/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo bổ sung kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020.
+ Thông báo số 2361/TB-SKHĐT ngày 16/10/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo bổ sung kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 (giai đoạn lập, thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư).
Theo đó, các dự án sẽ được triển khai trong Khu đô thị mới An Vân Dương, bao gồm:
+ Tuyến đường mặt cắt 36m nối từ đường Nguyễn Lộ Trạch đến đường ra sông Phát Lát nối dài.
+ Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Thủy Dương - Giai đoạn 3.
+ Kênh thoát nước nối từ hói Vạn Vạn ra sông Lợi Nông và hạ tầng kỹ thuật khu đất xen ghép phục vụ tái định cư. 
+ Hạ tầng kỹ thuật khung đi qua khu đô thị mới Mỹ Thượng (Đường mặt cắt 100m và đường mặt cắt 36m) thuộc Khu C - Đô thị mới An Vân Dương.
+ Cầu bắc qua Sông Lợi Nông (nối từ đường 26m khu Nhà ở An Đông sang đường 100m Khu A - Đô thị mới An Vân Dương).
+ Đường mặt cắt 19,5m đi qua khu đất xây dựng Bệnh viện Sản - Nhi, thuộc Khu E – Đô thị mới An Vân Dương
+ Chỉnh trang một phần khu đất CTR4 thuộc khu A-Đô thị mới An Vân Dương.
+ Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Thủy Thanh - Giai đoạn 3.
+ Hạ tầng kỹ thuật khu TĐ4 thuộc khu B-Đô thị mới An Vân Dương (bao gồm cả tuyến đường từ Thủy Dương-Thuận An vào đến hói dài 200m theo Quy hoạch).
+ Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Thừa Thiên Huế.
+ Khu đô thị hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế, khu A-Đô thị mới An Vân Dương.
+ Hạ tầng khu TĐ5 thuộc khu B-An Vân Dương (bao gồm cả tuyến đường 36m nối từ đường 100m khu B vào khu TĐ5).
+ Hệ thống cấp điện sinh hoạt tại dự án khu văn phòng và nhà ở LK2 tại khu A – Đô thị mới An Vân Dương.
 
 

 

Tập tin đính kèm:
Phòng ĐTPT
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.103.533
Truy cập hiện tại 208