Tìm kiếm tin tức
V/v triển khai Quyết định số 70/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về chỉ tiêu, định mức, quy mô bãi đỗ xe trong đô thị gắn với các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 25/11/2019

Ngày 01 tháng 11 năm 2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số Quyết định số 70/2019/QĐ-UBND về Quy định về chỉ tiêu, định mức, quy mô bãi đỗ xe trong đô thị gắn với các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ 15 tháng 11 năm 2019.

Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị thông báo đến các Chủ đầu tư, Nhà đầu tư trên địa bàn Khu đô thị mới An Vân Dương và các khu vực lân cận do Ban đang quản lý được biết để thực hiện theo quy định tại Quyết định nêu trên./. 

 

Tập tin đính kèm:
Phan Đình Minh Nhật
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.103.520
Truy cập hiện tại 209