Tìm kiếm tin tức
Định hướng phát triển hạ tầng
Ngày 01 tháng 11 năm 2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số Quyết định số 70/2019/QĐ-UBND về Quy định về chỉ tiêu, định mức, quy mô bãi đỗ xe trong đô thị gắn với các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên...
Dự án Tuyến đường mặt cắt 36m nối từ đường Nguyễn Lộ Trạch đến đường ra sông Phát Lát nối dài đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 18/9/2015.
Gồm các dự án sau: Dự án Tuyến đường mặt cắt 36m nối từ đường Nguyễn Lộ Trạch đến đường ra sông Phát Lát nối dài; Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Thủy Dương giai đoạn 3; Kênh thoát nước nối từ hói Vạn Vạn ra sông Lợi Nông...
Kế hoạch trung hạn 2016-2020 trong khu đô thị mới An Vân Dương: Các dự án dự kiến triển khai trong kế hoạch 2016-2020  
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 973.955
Truy cập hiện tại 113