Tìm kiếm tin tức
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
94 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
52/2021/QÐ-UBND09/09/202120/09/2021xQuyết định 52/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành ngày 09/09/2021: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Quy chế mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Chi tiết vui lòng xem file đính kèm)
23/CT-TTg02/09/202102/09/2021xChỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 Chi tiết xem file đính kèm
14/2021/TT-BTNMT31/08/202115/10/2021xThông tư số 14/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ (chi tiết vui lòng tải file đính kèm)
84/NQ-HÐND26/08/202126/08/2021xNghị quyết 84/NQ-HĐND: Quy định phân cấp nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và chính sách hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
79/2021/NÐ-CP16/08/202101/10/2021xNghị định 79/2021/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 16/08/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 về cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ (Chi tiết xem file đính kèm)
Số văn bản /trang  
Trang:[1]2345678910>>>
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 736.765
Truy cập hiện tại 56