Tìm kiếm tin tức
Thủ tuc hồ sơ
Lĩnh vực Loại hình Từ khóa
STTTên thủ tụcThời gian xử lý (ngày)Mức độBiểu mẫu
1Quy trình tiếp nhận hồ sơ thanh toán70
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 736.765
Truy cập hiện tại 55