Tìm kiếm tin tức
HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LOA ĐỘNG NĂM 2020, KẾ HOẠCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 2021
Ngày cập nhật 09/01/2021

Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là Ban) đã tổ chức  Hội nghị viên chức năm 2020, Kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2021.

Hội nghị bắt đầu lúc 14h30 ngày 08 tháng 01 năm 2021.

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tại Hội nghị đã triển khai thành công những nội dung sau:

1. Báo cáo tình hình kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2021.

2. Báo cáo đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu Ban.

3. Báo cáo công khai tài chính năm 2020; thông qua dự toán thu chi năm 2021 và trình bày Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ (điều chỉnh năm 2021).

4. Báo cáo hoạt động Ban thanh tra nhân dân năm 2020, KH 2021.

5. Trình bày Dự thảo “Quy chế dân chủ trong hoạt động của Ban, điều chỉnh năm 2021.

6. Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Trần Nhật Tuấn - Chủ tịch Công đoàn cơ sở trình bày Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2020

7. Phát biểu của lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh

Đ/c Phạm Thanh Sơn - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

8. Thảo luận, tham gia góp ý kiến và đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2021; Chủ trì Hội nghị tiếp thu ý kiến, giải đáp thắc mắc của viên chức.

9. Biểu dương khen thưởng năm 2020 và phát động phòng thi đua năm 2021, ký giao ước thị đua.

Phần biểu dương khen thưởng năm 2020

Phần phát động phòng thi đua năm 2021, ký giao ước thị đua

10. Thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị (Chủ tọa xin biểu quyết của Hội nghị)

Tại Hội nghị đã thống nhất 100% nội dung dự thảo Nghị quyết do thư ký Hội nghị trình bày.

Cuối cùng, Giám đốc Ban phát biểu bế mạc Hội nghị.

Hội nghị đã kết thúc lúc 17h30 ngày 08/01/2021, diễn ra thành công tốt đẹp!

Các tin khác
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 736.765
Truy cập hiện tại 60