Tìm kiếm tin tức
HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2019, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020
Ngày cập nhật 11/02/2020
Ban quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị công chức, viên chức để kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và triển khai giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2020.
Toàn cảnh Hội nghị
 

Tại Hội nghị Giám đốc Ban đã báo cáo trình bày kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan chức năng, nhiêm vụ của Ban

và Đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu về thực hiện kế hoạch công tác năm qua

Tại Hội nghị Chủ tịch Công đoàn cơ sở báo cáo kết quả hoạt động năm qua

Kế toán trưởng Ban báo cáo kết quả hoạt động tài chính năm 2019 của Ban và Dự toán Kế hoạch tài chính năm 2020

Trưởng Ban Thanh tra nhân dân tại Ban báo cáo kết quả hoạt động năm qua và Kế hoạch nhiệm vụ năm 2020

Công khai các quy định, quy chế của Ban và tham gia ý kiến, thảo luận tại Hội nghị

Biểu dương khen thưởng kết quả hoạt động năm 2019

Phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua năm 2020 giữa Giám đốc Ban và Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Thư ký Hội nghị thông qua nội dung dự thảo Nghị quyết để thống nhất tại Hội nghị

Hội nghị kết thúc thành công tốt đẹp./.

Các tin khác
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 736.765
Truy cập hiện tại 58