Tìm kiếm tin tức
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019 VÀ KẾ HẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2020
Ngày cập nhật 11/02/2020

Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là Ban) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, triển khai Kế hoạch nhiệm vụ năm 2020.

Toàn cảnh Hội nghị

 

Năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, trực tiếp của lãnh đạo UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban và các Sở, Ban ngành, Chính quyền địa phương các cấp, các Nhà đầu tư, nhà thầu thi công, tư vấn...; đồng thời với sự nổ lực, phấn đấu tích cực của lãnh đạo, viên chức tại Ban, qua đó đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Để đánh giá những kết quả đã đạt được, những mặt chưa được, còn hạn chế, tồn tại nhằm kịp thời khắc phục, rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp tối ưu để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao trong năm 2020 và những năm tiếp theo.
Qua đó, năm 2019 Ban đã đạt được những kết quả nhất định, điển hình:
Tổng vốn thực hiện đầu tư vào khu vực phát triển đô thị do Ban quản lý là: 1.585,9/2.258,5 tỷ đồng; đạt tỷ lệ 70,2% so với kế hoạch, trong đó:
Vốn ngoài ngân sách nhà nước: 1.453,6/2.070,8 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 70,2%.
Vốn ngân sách Tỉnh giao Ban làm chủ đầu tư: 132,3/187,7 tỷ đồng; đạt tỷ lệ 70,5%.
Giám đốc Ban báo cáo tại Hội nghị:
 
Các Nhà đầu tư, Chủ đầu tư phát biểu tham luận tại Hội nghị
Đại diện lãnh đạo Công ty CP Apecland Huế phát biểu
 
Đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Triển khai kế hoạch nhiệm vụ 2020
(Chi tiết có Báo cáo kem theo)
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 736.765
Truy cập hiện tại 57