Tìm kiếm tin tức
HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2018, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019
Ngày cập nhật 26/02/2019
 HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2018 VÀ
TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019, Gồm những nội dung sau:     
1. Chào cờ; Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần đoàn Chủ tịch, thư ký Hội nghị.
2. Báo cáo tình hình kết quả hoạt động năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.
3.  Báo cáo đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu Ban.
4. Báo cáo công khai tài chính năm 2018; thông qua dự toán thu chi năm 2019. Trình bày Quy chế chi tiêu nội bộ điều chỉnh (nếu có) năm 2019.
5. Báo cáo hoạt động Ban thanh tra nhân dân năm 2018.
6. Trình bày Dự thảo “Quy chế dân chủ trong hoạt động của Ban" điều chỉnh 2019.
7. Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2018.
8. Thảo luận, tham gia góp ý kiến về các nội dung tại Hội nghị; đề xuất giải pháp, phương án thực hiện nhiệm vụ 2019; Chủ trì Hội nghị tiếp thu ý kiến, giải đáp thắc mắc của viên chức.
9. Phát biểu của lãnh đạo công đoàn viên chức tỉnh. 
10. Biểu dương khen thưởng kết quả năm 2018.
11. Phát động phong trào thi đua, ký giao ước thi đua 2019.
12. Thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị (Chủ tọa xin biểu quyết của Hội nghị.
13. Bế mạc Hội nghị.
 

Tại Hội nghị đã nghe  Đồng chí Nguyễn Trần Nhật Tuấn - Phó Giám đốc Ban- Chủ tịch Công đoàn cơ quan; Trình bày Báo cáo tình hình kết quả hoạt động năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Tiếp theo Hội nghị đã nghe  Đồng chí Hoàng Tiến Minh – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban; trình bày Báo cáo kiểm điểm về tình hình, kết quả trhực hiện nhiệm vụ 2018

Tiếp theo Hội nghị đã nghe  Đồng chí Phạm Thanh Sơn - Quyền Chủ tịch Công Đoàn Viên chức tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tiếp theo phần tham luận, kiến nghị đề xuất tại Hội nghị của lãnh đạo, viên chức và người lao động

 

Tiếp theo phần biểu dương, khen thưởng về kết quả đạt được năm 2018

Tiếp theo Hội nghị đã phát động phong trào thi đua, ký giao ước thi đua năm 2019

Cuối cùng bế mạc Hội nghị./.

(Chi tiết có Báo cáo kèm theo)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 736.765
Truy cập hiện tại 58