F:\F_Portal\bqlkvptdt.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (đợt 1 - năm 2022)
Ngày cập nhật 15/01/2022

 Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là Ban) cần tuyển viên chức (Hợp đồng làm việc chuyên môn nghiệp vụ) tại Ban, cụ thể như sau:

I. Vị trí và số lượng cần tuyển:

1. Vị trí:

       1.1. Vị trí 1: Làm việc tại phòng Đầu tư Phát triển, tyhực hiện nhiệm vụ của phòng Đầu tư Phát triển liên quan công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch.

       1.2. Vị trí 2: Làm việc tại phòng Kế hoạch Tổng hợp, thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng theo nhiệm vụ được giao của phòng.

  2. Số lượng:

          2.1. Vị trí 1:  01 (một) người.

          2.2. Vị trí 2: 01 (một) người.

 II. Điều kiện dự tuyển:

  1. Người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây được đăng ký dự tuyển:

          1.1 Điều kiện chung:

          a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

          b) Độ tuổi: không quá 35 tuổi;

          c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

          d) Có lý lịch rõ ràng;

          e) Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên; vi tính văn phòng thành thạo.

          đ) Có sức khỏe tốt để thực hiện công tác;

          1.2 Điều kiện cụ thể: (chi tiết có phục lục Thông báo kèm theo)

Các tin khác
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.103.779
Truy cập hiện tại 239