F:\F_Portal\bqlkvptdt.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (Đợt 2) Năm 2021
Ngày cập nhật 29/11/2021

Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là Ban), cần tuyển viên chức (Hợp đồng làm việc chuyên môn nghiệp vụ) làm việc tại Ban, cụ thể:

I. Vị trí và số lượng cần tuyển:

          1. Vị trí: Làm việc tại Văn phòng; thực hiện công tác Lưu trữ và hỗ trợ Văn thư và một số nhiệm vụ khác tại Ban.

          2. Số lượng: 01 (một) người.

          II. Điều kiện dự tuyển:

          1. Người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây được đăng ký dự tuyển:

          1.1 Điều kiện chung:

          a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

          b) Độ tuổi: không quá 30 tuổi;

          c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

          d) Có lý lịch rõ ràng;

          e) Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên; vi tính văn phòng thành thạo.

          đ) Có sức khỏe tốt để thực hiện công tác;

          1.2 Điều kiện cụ thể: (chi tiết có thông báo kèm theo)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.103.719
Truy cập hiện tại 230