Tìm kiếm tin tức
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2021 (Đợt 1)
Ngày cập nhật 10/04/2021
Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là Ban) cần tuyển viên chức, Hợp đồng làm việc chuyên môn nghiệp vụ tại Ban, cụ thể như sau:
 
 
1.Vị trí
- Vị trí 1: Làm việc tại phòng Thẩm định; Thực hiện công tác thẩm định các nhiệm vụ thuộc quyền của Ban.
- Vị trí 2: Làm việc tại phòng Quản lý Hạ tầng, kỹ thuật; Thực hiện nhiệm vụ của phòng Quản lý Hạ tầng, kỹ thuật liên quan chuyên môn.
- Vị trí 3: Làm việc tại Ban điều hành dự án số 02; Thực hiện công tác Quản lý dự án, Giám sát kỹ thuật xây dựng công trình được Ban giao.
2. Số lượng: 
- Vị trí 1:  01 (một) người.
- Vị trí 2: 01 (một) người.
- Vị trí 3: 02 (hai) người.
II. Điều kiện dự tuyển: Chi tiết (có Thông báo kèm theo)
Tập tin đính kèm:
Lê Khắc Hòa
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 736.765
Truy cập hiện tại 58