Tìm kiếm tin tức
Thông báo tuyển dụng - đợt 2 - Năm 2020
Ngày cập nhật 14/10/2020
Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là Ban) cần tuyển viên chức, Hợp đồng làm việc chuyên môn nghiệp vụ tại Ban, cụ thể như sau:
I. Vị trí và số lượng cần tuyển:
1. Vị trí: Làm việc tại phòng QLHT, KT hoặc Ban điều hành dự án và phòng Kế hoạch Tổng hợp;
2. Số lượng: 02 (hai) người.
II. Điều kiện dự tuyển: Chi tiết (có Thông báo kèm theo)
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 736.765
Truy cập hiện tại 57