Tìm kiếm tin tức
Thông báo tuyển dụng - Năm 2020 (tuyển gấp-lần 2)
Ngày cập nhật 28/07/2020

Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là Ban) cần tuyển viên chức Hợp đồng làm việc chuyên môn nghiệp vụ tại Ban, cụ thể như sau:

1. Vị trí: Làm việc tại phòng Quản lý hạ tầng, Kỹ thuật.

2. Số lượng: 01 (một) người.

3. Điều kiện chung:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Độ tuổi dưới 35 tuổi;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có sức khỏe tốt để thực hiện công tác

4. Điều kiện cụ thể: (có Thông báo tuyển dụng kèm theo).

5. Thời hạn nhận hồ sơ: từ ngày Thông báo đến trước ngày 27/8/2020, trong giờ hành chính, tại Văn phòng Ban; địa chỉ Lô I25,26,27 Khu đô thị mới Đông Nam Thủy An, phương Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT Huế.

Mọi thông tin khác xem thêm tại Thông báo đính kèm.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 736.765
Truy cập hiện tại 57