Tìm kiếm tin tức
Bổ sung HS thiết kế kiến trúc mẫu nhà ở điển hình tại 03 thửa đất (ký hiệu: B4a; B4b và B6*) thuộc Dự án chỉnh trang một phần khu đất CTR4 thuộc Khu A- Đô thị mới An Vân Dương
Ngày cập nhật 18/06/2020

   Hồ sơ thiết kế kiến trúc nhà mẫu ở điển hình tại dự án Chỉnh trang một phần khu đất CTR4, thuộc khu A - Đô thị mới An Vân Dương được Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 3130/QĐ-SXD ngày 14/12/2018, Ban đã đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử có địa chỉ webside: bqlkvptdt.thuathienhue.gov.vn.

   Nay, UBND tỉnh đã có phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cục bộ tại Quyết định số 436/QĐ-SXD ngày 12/2/2020 (Điều chỉnh 02 lô đất có ký hiệu B4, B6 với diện tích mỗi lô là 127,5m2 thành 03 lô đất có ký hiệu B4a, B4b và B6* với diện tích mỗi lô là 85m2), trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đã phê duyệt bổ sung mẫu nhà ở tại 03 thửa đất (có ký hiệu B4a, B4b, B6*) thuộc dự án Chỉnh trang một phần khu đất CTR4, thuộc khu A - Đô thị mới An Vân Dương tại Quyết định số 1627/QĐ-SXD ngày 09/6/2020 nhằm mục tiêu đảm bảo sự thống nhất về hình thức kiến trúc đô thị và phục vụ cho công tác quản lý xây dựng trên phạm vi khu đô thị. Để đảm bảo mục tiêu nói trên, Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị (Chủ đầu tư dự án) công bố cụ thể thiết kế kiến trúc nhà mẫu bổ sung đến cho tất cả các hộ dân, cá thể có nhu cầu xây dựng công trình trong khu vực dự án với các nội dung chính như sau:

   1. Tên dự án: Thiết kế kiến trúc mẫu nhà ở điển hình tại Dự án chỉnh trang một phần khu đất CTR4, thuộc Khu A- Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế.

   2. Mục tiêu:

- Đảm bảo sự thống nhất về hình thức kiến trúc đô thị.

- Phục vụ cho công tác quản lý xây dựng trên phạm vi khu đô thị.

   3. Quy định chung:

Tất cả các công trình xây dựng trong khu vực dự án phải:

- Tuân thủ theo quy hoạch chi tiết, quy định quản lý xây dựng theo đồ án được phê duyệt và phải xin phép xây dựng theo quy định.

- Sử dụng mẫu thiết kế mặt đứng do Sở Xây dựng phê duyệt.

- Phải tuân thủ số tầng cao, màu sắc trang trí mặt đứng được quy định cho từng trục đường và lô đất cụ thể (Theo khoản 4, 5 của Quy định này). Không quy định đối với tổ chức mặt bằng công năng sử dụng bên trong công trình.

- Việc xây dựng nhà ở có thể chia thành nhiều giai đoạn tùy theo khả năng của các hộ gia đình, song phải tuân thủ kiến trúc mặt đứng và các yêu cầu đấu nối công trình.

- Trường hợp chủ hộ sở hữu các lô góc hoặc sở hữu từ 2 lô đất trở lên liền kề nhau, có nhu cầu điều chỉnh phương án kiến trúc mặt đứng phù hợp với công năng sử dụng; phương án kiến trúc điều chỉnh phải hài hòa với hình thức kiến trúc chung toàn tuyến, phù hợp với mẫu kiến trúc được duyệt và phải lấy ý kiến thống nhất của Sở xây dựng trước khi tiến hành cấp phép xây dựng theo quy định.

- Có thể điều chỉnh linh hoạt chiều sâu công trình, tuy nhiên phải đảm bảo tuân thủ mật độ xây dựng và cách ranh giới phía sau ≥1m.

   4. Quy định cụ thể về các chỉ tiêu kiến trúc, quy hoạch chính: Theo nội dung Khoản 4 tại Quy định kèm theo Quyết định số 1627/QĐ-SXD ngày 09/6/2020.

   5. Quy định cụ thể đối với các nhà mẫu: Theo nội dung Khoản 5 tại Quy định kèm theo Quyết định số 1627/QĐ-SXD ngày 09/6/2020.

   Trên đây là các nội dung Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị công bố Thiết kế kiến trúc nhà mẫu bổ sung thuộc dự án Chỉnh trang một phần khu đất CTR4, thuộc khu A - Đô thị mới An Vân Dương đến tất cả các hộ dân, cá thể có nhu cầu xây dựng công trình trong khu vực dự án.

 

 

Tập tin đính kèm:
Phan Đình Minh Nhật
Các tin khác
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 736.765
Truy cập hiện tại 58