Tìm kiếm tin tức
Công bố thông tin quy hoạch
Ngày 02/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1820/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu A – Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đối với các khu đất có ký hiệu CL9, cụ thể như sau (đính...
Ngày 30/7/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1930/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu C - Đô thị mới An Vân Dương với một số nội dung chính như sau: 1. Ranh giới khu đất...
   Ngày 23/7/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu A – Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế với một số nội dung như sau (đính kèm bản vẽ điều chỉnh quy...
Thiết kiến trúc nhà mẫu Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư TĐC2, thuộc khu A - đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế được Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 1371/QĐ-SXD ngày 14/5/2020 nhằm mục tiêu...
   Hồ sơ thiết kế kiến trúc nhà mẫu ở điển hình tại dự án Chỉnh trang một phần khu đất CTR4, thuộc khu A - Đô thị mới An Vân Dương được Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 3130/QĐ-SXD ngày 14/12/2018, Ban...
  Ngày 22/01/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 279/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu A – Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đối với các khu đất có ký hiệu CX1, CX2, OTM5, OTM6 và...
  Ngày 22/01/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 279/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu A – Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đối với các khu đất có ký hiệu CX1, CX2, OTM5, OTM6 và...
Ngày 07/4/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 901/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Khu A - Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đối với khu đât có ký hiệu CC4 với những...
 Ngày 30/5/2018, UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 1150/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu Khu E - Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế, toàn bộ nội dung Quyết định số 1150/QĐ-UBND đã được Ban Quản lý Khu...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.103.789
Truy cập hiện tại 249